فراخوان عضویت شرکتهای دانش بنیان در پارک علم و فناوری قم


پارک علم و فناوری قم با توجه به ظرفیت­های کم­ نظیر موجود در این پارک در حمایت از موسسات و شرکتهای دانش بنیان، تبدیل دانش به محصول و ارائه فناوری به بازار و صنعت و ایجاد درآمد و توسعه اشتغال زایی از طریق ارائه تسهیلات مالی، اعتباری و قانونی ویژه برای تجاری سازی و گسترش […]