آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها

کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا

ردیفعنوان آیین‌نامه/ قوانیندانلود
۱۱۱۰ برنامه حمایتی از شرکت های دانش بنیان و روش استفاده از آنهاآیکن Pdf
۲قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعاتآیکن Pdf
۳آیین‌نامه اجرایی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعاتآیکن Pdf
۴آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانآیکن Pdf
۵ضوابط استقرار واحدهای پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیانآیکن Pdf
۶ابلاغیه شهرداری تهران مبنی بر امکان استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در اماکن مسکونیآیکن Pdf
۷عدم شمول اعضای هیات علمی به قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات کشوری و دولتیآیکن Pdf
۸امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی فعال در شرکت‌های دانش‌بنیانآیکن Pdf
۹ماده (۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورآیکن Pdf
۱۰ماده (۴۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورآیکن Pdf
۱۱بخش‌نامه مالیاتی دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعاتآیکن Pdf
۱۲آیین‌نامه اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعاتآیکن Pdf
۱۳دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقررآیکن Pdf
۱۴بخش‌نامه‌های ابلاغ فهرست شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان برای معافیت مالیاتی در سال‌های مالی ۹۲، ۹۳ و ۹۴آیکن Pdf
۱۵مصوبه معافیت مالیات بر حقوق کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوریآیکن Pdf
۱۶آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیمآیکن Pdf
۱۷بند (س) ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورآیکن Pdf
۱۸دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیرآیکن Pdf
۱۹ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورآیکن Pdf
۲۰شیوه‌نامه اعطای معافیت گمرکی، سود بازرگانی و عوارضآیکن Pdf
۲۱ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورآیکن Pdf
۲۲تسهیلات فعالان مجاز اقتصادیآیکن Pdf
۲۳ابلاغ دستور اداری سازمان تامین اجتماعی درباره محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت‌های دانش‌بنیانآیکن Pdf
۲۴تخفیف ۵۰٪ برای شرکت‌های دانش‌بنیان در اجاره فضای غرفه در نمایشگاه‌های داخل و خارجیآیکن Pdf
۲۵مصوبه صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان برای اجرای قراردادهای پژوهشی و استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجراییآیکن Pdf
۲۶تخفیف چهار (۴) واحد درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی برای شرکت‌های دانش‌بنیانآیکن Pdf
۲۷فرایند نهایی اخذ گواهی نهایی اقلام با کاربری دوگانهآیکن Pdf
۲۸کاهش سهم آورده شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از تسهیلات «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار»آیکن Pdf
۲۹اساس‌نامه صندوق نوآوری و شکوفاییآیکن Pdf
۳۰اساس‌نامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتیآیکن Pdf
۳۱آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورآیکن Pdf
۳۲آیین‌نامه تضمین معاملات دولتیآیکن Pdf
۳۳دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتیآیکن Pdf
۳۴آببن‌نامه توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطاتآیکن Pdf
۳۵آیین‌نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیانآیکن Pdf
۳۶شیوه‌نامه انتصاب و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیانآیکن Pdf
۳۷فهرست ارزیابان شرکت‌های دانش‌بنیانآیکن Pdf
۳۸حمایت از صادرات و تبادل فناوری شرکت‌های دانش‌بنیانآیکن Pdf
۳۹تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیانآیکن Pdf
۴۰خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردیآیکن Pdf
۴۱کاهش آورده نقدی در واگذاری زمین شهرک‌های صنعتیآیکن Pdf
۴۲امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) آگهی‌های صدا و سیما برای شرکت‌های دانش‌بنیانآیکن Pdf
۴۳فهرست پیشنهاد کالاها و خدمات جدید برای اضافه شدن به فهرست کالاها/خدمات دانش‌بنیانآیکن Pdf
*احکام انتصابآیکن Pdf
*فرآیند ثبت‌نام شرکتآیکن Pdf
*فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیانآیکن Pdf
*گزارش مختصر اجرای قانون حمایتآیکن Pdf
*نقشه راه ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیانآیکن Pdf