ارتباط با ما

لوگوی جدید پارک علم و فناوری استان قم

آدرس : قم- شهرک پردیسان- بلوار دانشگاه- ابتدای بلوار مولوی

پارک علم و فناوری قم

کدپستی : ۳۷۴۹۱۱۳۹۱۶

نمابر : ۳۲۸۱۲۱۲۹-۰۲۵

تلفن : ۲۸-۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵

ایمیل : info@qomstp.ir, ravabet.qomstp@gmail.com

  

رییس پارک علم و فناوری : دکتر سید حسین اخوان علوی

شماره داخلی : ۱۰۰

معاونت اداری، مالی و پشتیبانی:آقای علیرضا معارفی

شماره داخلی : ۱۱۱

معاونت فناوری : آقای حمیدرضا شوشتری پور

شماره داخلی: ۱۲۰

 

مدیر مرکز رشد جامع : آقای حمزه مظفری

شماره داخلی : ۱۱۵

مدیریت امور موسسات: حجت سالاری پور

شماره داخلی : ۱۱۶

 

    روابط عمومی و امور بین الملل

روابط عمومی و امور بین الملل : مرتضی صدیقیان

شماره داخلی : ۱۰۳