فهرست شماره‌های داخلی پارک علم و فناوری استان قم


تلفن تماس: ۲۸ - ۳۲۸۱۲۱۲۵ (۰۲۵)
نمابر: ۳۲۸۱۲۱۲۹ (۰۲۵)
ردیفحوزهنام و نام خانوادگیسِمتداخلی
۱ ریاست دکتر سید حسین اخوان علوی رئیس ۱۰۰
۲ ریاست سید حامد محمودزاده مسئول دفتر ۱۰۰
۳ ریاست مرتضی صدیقیان رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی، و امور بین‌الملل ۱۰۳
۴ ریاست روح‌الله یارمحمدی کارشناس روابط عمومی ۱۰۴
۵ ریاست محمد ولیا بیدگلی کارشناس برنامه، بودجه، و تحول اداری ۱۰۵
۶ معاونت فناوری حمیدرضا فرج شوشتری­‌پور معاون ۱۱۰
۷ معاونت فناوری حجت سالاری­‌پور مدیر امور موسسات ۱۱۶
۸ معاونت فناوری مهدی حیدری کارشناس جذب و پذیرش امور موسسات ۱۱۸
۹ معاونت فناوری سید احمد فاطمی کارشناس تجاری سازی امور موسسات ۱۱۷
۱۰ معاونت فناوری محسن حاجی احمدی کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۱۹
۱۱ معاونت اداری، مالی، و پشتیبانی علیرضا معارفی سرپرست معاونت ۱۱۱
۱۲ معاونت اداری، مالی، و پشتیبانی محمدرضا دوست­‌کافی کارشناس مسئول امور اداری و دبیر هیأت اجرایی مناطق یک، سه، و پنج فناوری ۱۱۲
۱۳ معاونت اداری، مالی، و پشتیبانی محمدعلی جندقی حسابدار ۱۱۳
۱۴ معاونت اداری، مالی، و پشتیبانی سید مهدی عارف کارشناس امور عمرانی ۱۱۴
۱۵ معاونت اداری، مالی، و پشتیبانی محمد مرادی‌پور خدمات ۱۰۸
۱۶ معاونت اداری، مالی، و پشتیبانی علی زالی تأسیسات ۲۰۰
۱۷ مرکز رشد واحدهای فناور حمزه مظفری مدیر ۱۱۵
۱۸ مرکز رشد واحدهای فناور حسن محمدی کارشناس جذب و پذیرش ۱۲۳
۱۹ مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی حمیدرضا فرج شوشتری­‌پور مدیر ۱۱۰ و ۱۲۰
۲۰ مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی حسین حجتی کارشناس جذب و پذیرش ۱۲۱
۲۱ مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی محمدجواد پورکیالی کارشناس بازاریابی و ارتباطات ۱۲۲
۲۲ حراست حجت سالاری‌پور سرپرست ۱۱۶
۲۳ حراست نگهبانی نگهبان ۱۲۴