فهرست شماره‌های داخلی پارک علم و فناوری استان قم


تلفن تماس: ۲۸ - ۳۲۸۱۲۱۲۵ (۰۲۵)
نمابر: ۳۲۸۱۲۱۲۹ (۰۲۵)
ردیفحوزهنام و نام خانوادگیسِمتداخلی
۱ ریاست دکتر سید حسین اخوان علوی رئیس ۱۰۰
۲ ریاست محسن حاجی احمدی مسئول دفتر ۱۰۰
۳ ریاست مرتضی صدیقیان رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی، و امور بین‌الملل ۱۰۳
۴ ریاست روح‌الله یارمحمدی کارشناس روابط عمومی ۱۰۴
۵ مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی محمد ولیا بیدگلی سرپرست ۱۲۰
۶ معاونت فناوری حجت سالاری­‌پور مدیر امور موسسات ۱۱۶
۷ مرکز رشد علوم انسانی اسلامی مهدی حیدری کارشناس ۱۱۹
۸ معاونت فناوری سید احمد فاطمی کارشناس تجاری سازی امور موسسات ۱۱۷
۹ معاونت فناوری محسن حاجی احمدی کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۰۹
۱۰ معاونت اداری، مالی، و پشتیبانی علیرضا معارفی سرپرست معاونت ۱۱۱
۱۱ معاونت اداری، مالی، و پشتیبانی محمدرضا دوست­‌کافی کارشناس مسئول امور اداری و دبیر هیأت اجرایی مناطق یک، سه، و پنج فناوری ۱۱۲
۱۲ معاونت اداری، مالی، و پشتیبانی محمدعلی جندقی حسابدار ۱۱۳
۱۳ معاونت اداری، مالی، و پشتیبانی سید مهدی عارف کارشناس امور عمرانی ۱۱۴
۱۴ معاونت اداری، مالی، و پشتیبانی محمد مرادی‌پور خدمات ۱۰۸
۱۵ معاونت اداری، مالی، و پشتیبانی علی زالی تأسیسات ۲۰۰
۱۶ مرکز رشد واحدهای فناور حمزه مظفری مدیر ۱۲۲
۱۷ مرکز رشد واحدهای فناور حسن محمدی کارشناس جذب و پذیرش ۱۲۳
۱۸ معاونت فناوری حمیدرضا فرج شوشتری­‌پور معاون ۱۱۰
۱۹ مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی حسین حجتی کارشناس جذب و پذیرش ۱۲۱
۲۰ مدیریت امور مؤسسات محمدجواد پورکیالی کارشناس مسئول ۱۱۸
۲۱ حراست حجت سالاری‌پور سرپرست ۱۱۶
۲۲ حراست نگهبانی نگهبان ۱۲۴