ارائه‌ی فضای استقرار

این خدمت به شرکت‌های فناور عضو پارک و واحدهای فناور مرحله رشد مقدماتی تعلق می‌گیرد. البته در صورت صدور مصوبه از سوی مدیریت، به هسته‌های فناور نیز می‌تواند اختصاص یابد.

  • توضیح: در خصوص نحوه و شرایط بهره‌مندی این خدمت با مسئول واحد استقرار (جناب آقای سید مهدی عارف داخلی ۱۱۴) تماس حاصل فرمایید.

 

سید مهدی عارف

سید مهدی عارف

کارپرداز و کارشناس خدمات عمومی

شماره تماس: ۸-۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵ داخلی ۱۱۴