ارائه سالن جلسات

این خدمت به کلیه واحدهای فناور متقاضی مستقر تعلق می‌گیرد.

  • توضیح: در خصوص نحوه و شرایط بهره‌مندی این خدمت با کارشناس روابط عمومی (جناب آقای روح‌الله یارمحمدی داخلی ۱۰۳) تماس حاصل فرمایید.

 

 

روح‌الله یارمحمدی

روح‌الله یارمحمدی

کارشناس روابط عمومی

شماره تماس: ۸-۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵ داخلی ۱۰۳