تأمین تجهیزات اداری

این امکان فقط به هسته‌ها و واحدهای فناور مستقر تعلق یافته و در حد تأمین تجهیزات اولیه اداری است.

  • توضیح: در خصوص نحوه و شرایط بهره‌مندی از این خدمت با مسئول واحد استقرار (جناب آقای سید مهدی عارف داخلی ۱۱۴) تماس حاصل فرمایید.سید مهدی عارف

    سید مهدی عارف

    کارپرداز و کارشناس خدمات عمومی

    شماره تماس: ۸-۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵ داخلی ۱۱۴