سرویس ایاب و ذهاب

این خدمت به کلیه‌ی واحدهای فناور مستقر در پارک تعلق می‌گیرد.

  • توضیح: در خصوص نحوه و شرایط بهره‌مندی این خدمت با مسئول واحد استقرار (جناب آقای سید مهدی عارف داخلی ۱۱۴) تماس حاصل فرمایید.

 

سید مهدی عارف

سید مهدی عارف

کارپرداز و کارشناس خدمات عمومی

شماره تماس: ۸-۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵ داخلی ۱۱۴