اعضا هیأت اجرایی مناطق یک، سه، و پنج فناوری

اعضاء هیات اجرایی مناطق یک، سه و پنج کشوری عبارتند از:

• جناب آقای دکتر اخوان علوی- رئیس هیأت اجرایی
• جناب آقای رضا دوست کافی- دبیر هیأت اجرایی
• جناب آقای مرادی پور نماینده دفتر کمیسیون دائمی هیأت های امناء وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیأت اجرایی
• سرکار خانم کیائی نماینده دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیأت اجرایی
• جناب آقای خزائیان نماینده پارک علم و فناوری استان همدان در هیأت اجرایی
• جناب آقای سید محمد علی رسولی نماینده پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی در هیأت اجرایی
• جناب آقای دکتر محمد رضوانی نماینده پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی در هیأت اجرایی
• سرکار خانم شهناز صوفی نماینده پارک علم و فناوری استان مرکزی در هیأت اجرایی
• جناب آقای حمزه مددی نماینده پارک علم و فناوری استان مرکزی در هیأت اجرایی
• سرکار خانم اکرم اشرفی نماینده پارک علم و فناوری استان سمنان در هیأت اجرایی
• جناب آقای یوسفی نماینده پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی در هیأت اجرایی
• جناب آقای مجتبی طاهری محمودی نماینده محترم پارک علم و فناوری استان سمنان در هیأت اجرایی
• جناب آقای محمد تکریمی نماینده پارک علم و فناوری استان گیلان در هیأت اجرایی
• جناب آقای غلامرضا سبحانی نماینده پارک علم و فناوری استان گیلان در هیأت اجرایی
• جناب آقای سید مهدی آبفروش پور نماینده پارک علم و فناوری استان قزوین در هیأت اجرایی
• جناب آقای غلامعباس دهقانپور نماینده پارک علم و فناوری استان لرستان در هیأت اجرایی
• جناب آقای الیاس مطلبی نماینده پارک علم و فناوری استان گلستان در هیأت اجرایی
• جناب آقای دکتر عادلی نماینده پارک علم و فناوری استان کردستان در هیأت اجرایی
• جناب آقای دکتر محمد مهدی زاده نماینده پارک علم و فناوری استان ایلام در هیأت اجرایی
• جناب آقای محسن دیندار نماینده پارک علم و فناوری استان اردبیل در هیأت اجرایی
• جناب آقای میثم سیفی نماینده پارک علم و فناوری استان مازندران در هیأت اجرایی