English
العربیه

images

دکتر صاحبکار خراسانی دبیر کارگروه و سرپرست امور شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جحمهوری طی دو نامه جداگانه از امکان برخورداری شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری از دو معافیت مالیات بر حقوق کارکنان شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و معافیت از عوارض شهرداری خبر داد. بدین ترتیب شرکت های مستقر میتوانند با مطالعه فایل های ذیل از کم و کیف این معافیت ها مطلع شوند. ضمنا درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با داخلی 117 آقای مهندس فیاضی تماس حاصل فرمایید.

معافیت مالیات بردرآمد حقوق کارکنان

معافیت از عوارض شهرداری

کانال تلگرام

کانال تلگرام

تسهیلات وجوه اداره شده

همایش تجهیزات صنعت نفت

سایت های مرتبط

پارک علم و فناوری قم

zohur