ثبت پتنت بین‌المللی


این خدمت به کلیه متقاضیان ثبت پتنت بین‌المللی تعلق می‌گیرد.

  • توضیح: در خصوص نحوه و شرایط بهره‌مندی از این خدمت با آقای علی‌اصغر فیاضی کارشناس فنی و تخصصی پارک با شماره داخلی ۱۱۷ تماس حاصل فرمایید.

 

علی‌اصغر فیاضیعلی‌اصغر فیاضی
کارشناس فنی و تخصصی پارک
شماره تماس: ۸-۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵ داخلی ۱۱۷