راهنمای عضویت


راهنمای عضویت در پارک علم و فناوری قم

 پارک علم و فناوری قم با توجه به گستره حمایتی خود از مخاطبین متفاوتی در راستای تجاری دستاوردهای دانش بنیان حمایت می­کند.

شرکت­هایی که دارای طرح­های دانش بنیان می­باشند که این طرح ها به مرحله تولید نمونه اولیه یا انبوه رسیده و فعالیت شرکت حول تجاری سازی این محصولات می­باشد، می­توانند به عنوان موسسات دانش بنیان در پارک علم و فناوری قم عضو شده و از مزایا و تسهیلات این پارک بهره­مند گردند. این متقاضیان می­توانند از طریق منوی “عضویت شرکتهای دانش بنیان” در منوهای سمت راست سایت، اطلاعات طرح و شرکت خود را اعلام نمایند. این اطلاعات در امور موسسات پارک علم و فناوری مورد ارزیابی و بررسی اولیه قرار می­گیرد و شرکت به مصاحبه حضوری در پارک علم و فناوری دعوت می­گردد. پس از مصاحبه حضوری در محل پارک علم و فناوری در صورت احراز صلاحیت اولیه، کاربرگ عضویت به ایمیل شرکت ارسال می­گردد. نماینده شرکت پس از تکمیل کاربرگ و تهیه مستندات پیوست و تحویل آن به امور موسسات پارک جهت حضور در جلسه کمیته ارزیابی به پارک علم و فناوری دعوت می­گردد. نظرات کمیته ارزیابی که متشکل از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه و متخصصان خبره در موضوع فعالیت واحد می­باشند، تعیین کننده عضویت و یا عدم عضویت شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری می باشد.

شرکتها و موسساتی که طرح آنها در مرحله تحقیقاتی به سر می­برد می­توانند در خواست عضویت خود را به مراکز رشد تابعه پارک ارائه نمایند. اطلاعات تکمیلی در مورد این مراکز رشد از طریق منوی مراکز تابعه قابل دسترسی می باشد.

واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و سازمان­ها نیز برای عضویت در پارک علم و فناوری قم می توانند از طریق منوی عضویت واحدهای تحقیق و توسعه در منوهای سمت راست سایت، اقدام به ارسال اطلاعات واحد نمایند. امور موسسات پس از ارزیابی واحد از مدیر آن واحد برای حضور در جلسه مصاحبه حضوری در پارک علم و فناوری دعوت به عمل خواهد آورد.

صاحبان ایده­های کاربردی جهت تولید نمونه اولیه به منظور ثبت اختراع و افرادی که اختراعی را ثبت نموده اند برای تجاری سازی طرح خود و دانشجویان دارای پایان نامه های کاربردی به منظور دریافت حمایت برای اجرای پایان نامه و عرضه خروجی پایان­نامه به دستگاهها و ارگان­های ذیربط و تجاری سازی آن، می­توانند با تکمیل فرم معرفی ایده به مرکز نوآوری پس از ارزیابی در این مرکز از حمایت های پارک علم و فناوری برخوردار گردند. اطلاعات تکمیلی در مورد مرکز نوآوری و شیوه­های حمایتی پارک علم و فناوری در این مرکز، در زیر منوی مرکز نوآوری در منوی مراکز تابعه پارک در بالای سایت موجود است.

متقاضیان محترم هرگونه اطلاعات تکمیلی را می­توانند با تماس با امور موسسات پارک علم و فناوری قم از طریق تلفن ۸-۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵۱ و یا مراجعه حضوری به این پارک به آدرس: قم- شهرک پردیسان- ابتدای بلوار مولوی، دریافت نمایند.