فهرست شرکت‌ها و واحدهای فناور عضو پارک علم و فناوری استان قم و مراکز رشد تابعه


ردیفنام شرکتمدیرعاملزمینه‌ی فعالیتعنوان محصول مجوز دانش‌بنیان/صنایع خلاقواحد مربوطهاطلاعات تماس
1گردشگری نجوم و قرآنمحمدرضا قاسمیعلوم انسانی و فناوری‌های نرممجتمع گردشگری نجوم-مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: Iranianspace@gmail.com
2بقال نتعلی وارثی زرنقیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و تولید نرم افزار بقال نت-مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: varesi.ali8@gmail.com
3سیستم های منابع انسانی سیمرغمجید فاضلیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمتولید نرم افزار تخصصی منابع انسانی براساس مدل 34000دانش‌بنیانمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: eng.m.fazeli@gmail.com
4شبیه ساز آزمایشگاهسید مجید موسویعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و ساخت شبیه ساز مجازی آزمایشگاه های درسی-مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: moosavi311@yahoo.com
5سامانه جهتحسین اسلامی قرائتیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و راه اندازی سامانه استعلام و تسهیل گری معاملات املاک-مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: eslamimanager@gmail.com
6توسعه همیاری پردیس رضوان ایرانیانآرش میرزائیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمخلق برند ایرانی اسلامی در جهت افزایش خلاقیت کودکان و تقویت بنیان خانواده-مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: info@henaras.ir
7احیاگران فن آوری کار آفرینیگانه غلامیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمسامانه تسهیلگر کسب وکارهای نوپا-مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: m.ahmadee@hotmail.com
8بهین فناوری مهراد پژوهمهدی مرادیمشاورهارزشگذاری فناوری/انتقال فناوری/ثبت اختراع/ثبت دانش بنیاندانش‌بنیانامور موسسات ایمیل: mahdimoradi.83@gmail.com
9دین و هنر و رسانه پویافتح الله فرخ وندعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و ارائه بسته شناختی مخلوقات قرآنی از طریق واقعیت افزودهمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: farrokhvand92saeid@gmail.com
10البسه هوشمند ترنم پوشانرباب سلمان پورعلوم انسانی و فناوری‌های نرمقصه گویی روی البسه به کمک فناوری های نوینمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: r.salmanpoor.kh@gmil.com
11بازی سازی مندیسیده مریم طباطباییعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و تولید بازی بر اساس واقعیت افزوده به عنوان ابزاری برای تبلیغاتمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: s.maryam.tab88@gmail.com
12کیا اطلس راد وخشسید حامد محمود زادهعلوم انسانی و فناوری‌های نرمتولید و انتشار ابزارهای مورد نیاز در حوزه بازی سازی و برنامه نویسی در بازار داخلی و خارجیصنایع خلاقمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: hmchenaran.s@gmail.com
13کارآوران رهداد امیدحسن حسینعلی پورعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و ارائه شبکه اجتماعی روبردصنایع خلاقمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: Hhap.75@gmail.com
14هفت خوان ارمغان سلامتی پارسیانمهدی گائینیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و ارائه سامانه مدیریت ورزش ایرانصنایع خلاقمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: gaeini_mehdi@yahoo.com و samvasalamat@gmail.com
15مسیر نسل امروزمحسن ربانیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمتولید و ارائه محتوای آموزشی برای ارتقای مهارت کودکان و نوجوانانمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: mohsenrabani50@gmail.com
16طرف طالع طوبیمحمدتقی تفرجی شیرازیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمبازار تعاملی حافظه فرهنگی با رویکرد دینی و تمدن اسلامیامور موسسات تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: tafarrojy@gmail.com
17فناوری اطلاعات آیرین تکنولوژیفخر السادات نوریICTطراحی و راه اندازی نرم افزار مدیریت و حسابرسی مراکز درمانی(کلینیک الکترونیک)مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: f.noori.ce@gmail.com
18جادوی هزاره هژیرمحمدصادق دهقان اشکذریعلوم انسانی و فناوری‌های نرمسامانه مدیریت جامع و یکپارچه کسب و کارمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: ms.dehghan.a@gmail.com
19توسعه همیاری پردیس رضوان ایرانیانآرش میرزائیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمخلق برند ایرانی اسلامی در جهت افزایش خلاقیت کودکان و تقویت بنیان خانواده-مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121 ایمیل: info@henaras.ir
20تسهیل‌گران کسب و کارعلیرضا رنجبرانعلوم انسانی و فناوری‌های نرمسامانه تسهیل‌گر کسب وکارهای نوپامرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125-داخلی:121
21رسا داده کاوه تانیانمسعود جباریICTبهینه‌سازی و هوشمندسازی ابزار و راهبردهاامور موسسات تلفن: 025-32812125 ایمیل: Info@Tanian.ir
22آبادگستران زرین گیاهمحمد رضا باقریکشاورزی و محیط زیستتولید بذر برتر گیاهان داروییمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
23بهین کود ایرانیانمهدی سمنانیکشاورزی و محیط زیستطراحی و ساخت سیستم خودکار بهینه سازی کود مرغی با مصرف انرژی پایینمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
24فناور گستر سایا پردیسمهدی مهدوی یارکشاورزی و محیط زیستفرمولاسیون بهینه تولید غذای فراسودمند ماهیان زینتی گوشتخوارمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
25زیست فناور زرین گیاهمحمدرضا نائینیکشاورزی و محیط زیستتولید محرک رشد هومیک و فولیک اسیدمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
26رویان نهاده گستر معراجامین اصفهانیانکشاورزی و محیط زیستتولید نشا با تکنولوژی کشت بافتمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
27بهار طبیعت ریحانه الرضامریم امیریکشاورزی و محیط زیستماسک­های آرایشی بهداشتی گیاهیمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
28قطره سازان امین دشت پارسیانمحمدحسین احمدپورکشاورزی و محیط زیستطراحی و تولید تشت های تامین آب در نهالکاریمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
29نیرو بخش بیست درخشانمحمد سمنانیکشاورزی و محیط زیستنهال پستهمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
30کندوی سلامت شایان نوشمحسن شایستهکشاورزی و محیط زیستتولید مکمل تقویتی گیاهی زنبور عسلمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
31تپش سفید آدنیسمنیره محبی کیاکشاورزی و محیط زیستبهبود رشد قارچمرکز رشد مشترک کشاورزی ایمیل: 0253-36606764
32نوین تکنولوژیمهدی صحتکشاورزی و محیط زیستمحرک شد ارگانیک گیاهیمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
33زیست فناوران پارسمریم صالحانکشاورزی و محیط زیستاستخراج آگار از جلبک گراسیلاریامرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
34آریا نهان زیست اکسیرعلی هنديانیکشاورزی و محیط زیستكود زيستي تأمين كننده همزمان نيتروژن، فسفر، پتاس و افزاينده ريشهمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
35اندیشه‌ گستر مینو مهرگانحسین عباسی عربشاهکشاورزی و محیط زیستتولید فراکسیون‌های مختلف دیواره سلولی مخمرمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
36آنتی گستر مهر زمینالهام کریمیکشاورزی و محیط زیستتولید و تکثیرحیوانات آزمایشگاهی مدلمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
37افراگستر یگانهمجید صادقی مقدمساخت و تولیدتولید محلول های رشد و نگهداری گیاهان آبزیمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
38اندیشه‌گستر مینو مهرگانحسین عباسی عربشاهکشاورزی و محیط زیستتولید فراکسیون‌های مختلف دیواره سلولی مخمرمرکز رشد مشترک کشاورزی تلفن: 0253-36606764
39نانو فیدار نیکانآزاده مرزبانفناوری‌های جدید و نوظهورطراحی و تولید بسته‌بندی‌های هوشمند برپایه فناوری نانو به‌منظور افزایش ماندگاری مواد غذاییمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125 داخلی 123
40همای آسمان قمزهرا حیدری ترک آبادعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و راه اندازی سامانه جامع مدیریت گردشگری ایرانمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125 داخلی 122 ایمیل: homaagency1@gmail.com
41تیمچه سامان بازرگان تولیدجواد حکیمیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و ارائه سامانه هوشمند عرضه و تقاضای عمده کالای ایرانیمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125 داخلی 122 ایمیل: jhakimi56@yahoo.com
42دارالفنون بوریاطیبه شیخیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و ارائه روش نوین آموزش ترجمه کتبی زبانصنایع خلاقمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125 داخلی 122 ایمیل: wallbouria@yahoo.com
43خانه معماسید مهدی شمس الدینیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و اجرای بازی های فکری فردی و خانوادگی (خـانه معـما)صنایع خلاقمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: ۳۲۹۰۰۷۴۴ ایمیل: riddlrhouse.qom@gmail.com
44امین مفید راهبرمهدی برخوردارشیمی و صنایع شیمیاییطراحی و راه اندازی سامانه مشاوره هوشمند مالیاتیمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 02532812125 داخلی 122 ایمیل: barkhordar.mahdi@gmail.com
45محفل ابداع محرابعلی اصغر موذنیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمخلق شخصیت برند در حوزه رسانهمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 02532812125 داخلی 122 ایمیل: AAMoazzeni@yahoo.com
46سلامت روان الکترونیک دیگرمحمدجواد پیرامنعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی وتولید نرم افزار ارائه خدمات روانشناسی با هدف افزایش بهداشت روان(دگر)صنایع خلاقمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 02532812125 داخلی 122 ایمیل: mohamadpiraman@gmail.com
47توان آیریا نیکمجتبی اخواتساخت و تولیددستگاه و خدمات تست تجهیزات ولتاژ فشار قویامور موسسات تلفن: 02532812125 داخلی 118 ایمیل: mojtaba.akhavat@gmail.com
48زیست پاک آرمان شهر آراآقای مقدمICTطراحی، ساخت و اصلاح نانوساختارهای کربنیمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 025-32812125 داخلی 123 ایمیل: moqadam@mail.com
49فراز سیستم پردازآقای حیدر زادهICTسیستم های ارتباطی، اطلاع رسانی، نوبت دهی، ویزیت آنلاین و توریست درمانیمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 025-32812125 داخلی 123 ایمیل: mr_heidarzadeh@yahoo.com
50بنایار مهراز ایرانیانآقای خلیلیICTارائه خدمات نوین فنی مهندسی مبتنی بر مدیریت اطلاعات ساخت(BIM) و پیاده سازی BIM در پروژه های ساختمانیمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 025-32812125 داخلی 123 ایمیل: saeid.khalili@iibimsolutions.ir
51برق یاران آب ساز آبشارآقای بخشیبرق و الکترونیکطراحی و ساخت دستگاه تولید آب از هوامرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 025-32812125 داخلی 123 ایمیل: rezabakhshi@gmail.com
52شفا تجهیز سورناآقای امینیپزشکی و تجهیزات پزشکیتولید ژلها و پانسمان های پیشرفته پزشکیمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 025-32812125 داخلی 123 ایمیل: plkchem@gmail.com
53نانو پارس سبز سایانخانم دکتر رضاییفناوری‌های جدید و نوظهورطراحی، ساخت و اصلاح نانوساختارهای کربنیمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 025-32812125 داخلی 123 ایمیل: rezaees155@gmail.com
54طب عتیق داروی شرقآقای حاجیانداروهای گیاهی و طب سنتیتولید نانو داروهای طب سنتیمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 025-32812125 داخلی 123 ایمیل: rasoulhajiyan@gmail.com
55اندیشه پردازان سامان گستر پارس (آمیار ۲۴)امیر میثم صفاICTارائه خدمات آنلاین تعمیرات و نگهداری ساختمانمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 025-32812125 داخلی 123 ایمیل: amirmeysams@gmail.com
56کارا آرتیمان داده آزماتقی زادهبرق و الکترونیکپیاده سازی بسترهای پیشرفته انتقال داده و کنترل صنعتیمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 025-32812125 داخلی 123 ایمیل: Taghizadeh.me@gmail.com
57رایان آزما اسپیناسآقای قاسمی نیابرق و الکترونیکطراحی و تولید عیب یاب هوشمند تحت وب مادربورد رایانهمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 025-32812125 داخلی 123 ایمیل: ali.ghaseminia@gmail.com
58کارا باطری آریافاطمه قربانی گلبرق و الکترونیکتولید کننده باطری لیتیوم پلیمری – پاور بانک- باطری POSامور موسسات تلفن: 025-33677398-400 ایمیل: info@karacell.ir
59توسعه درمان فرتاکمحمد امین شاه زیدیپزشکی و تجهیزات پزشکیسیستم تصفیه پرتابل برای مصارف پزشکی،میکسر بیکربنات سدیم ویژه بخش های دیالیز ،سیستم توزیع اسید ویژه بخش های دیالیزامور موسسات تلفن: 025-36642159 ایمیل: Aminshahzeidigmail.com
60اعتماد سازان ایمن صنعت آیندگانمنصور لک زاییساخت و تولیدتولید سیلندر آتش نشانی سوپر کفامور موسسات تلفن: 02532812125 داخلی 118 ایمیل: Atmatash@gmail.com
61بارقه هنر اسلامیمرتضی اعلاییعلوم انسانی و فناوری‌های نرمتولید هدایای ایرانی اسلامی با رویکردی نوینامور موسسات تلفن: 02532812125 داخلی 118 ایمیل: mahedcret@chmail.ir
62رایمند نیکو فراز ایرانیان (رایمند تک)امین توکلی پورخدمات مهندسیمدیریت تکنولوژی و سرمایه گذاری خطر پذیر VC/ ارائه خدمات فنی و تخصصیامور موسسات تلفن: 02532812125 داخلی 118 ایمیل: info@raymandvc.com
63نام آوران آفرینش فردامحمدعلی هادوی مقدمعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و ارائه روش نوین آموزش دورس حوزوی در قالب نرم افزار و وبمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 02532812125 داخلی 122 ایمیل: moqadam@mail.com
64سلامت نوید نیایشمسعود آذربایجانیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمارائه خدمات آموزشی و بالینی سلامت و مراقبت معنوی بر اساس دین و روانشناسیمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 02532812125 داخلی 122 ایمیل: mazarbayejani110@yahoo.com
65رسانه دانش نورامحمد سلیمیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمعینی‌سازی علوم انسانی - اسلامی ازطریق طراحی و تولید محصولات فرهنگی پژوهش‌محورمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 02532812125 داخلی 122 ایمیل: m.salimi@rihu.ac.ir
66توسعه آفرینان سپهراندیشه پارسیانمحمدمهدی امینی زادهعلوم انسانی و فناوری‌های نرمفناوری های نوین آموزشی در حوزه رباتیکصنایع خلاقمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 02533550069 ایمیل: armarobot@gmail.com
67معراج اندیشه مطهرمحمدرضا برتهعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطزاحی و تولید بسته های آموزشی چندرسانه ای اسلامیمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125 داخلی 122 ایمیل: m.r.barteh@gmail.com , mohamad.meftah@gmail.com
68احیاگران صنعت بازی شمسجواد زرگرانیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمتولید انواع ابزارهای بازی با رویکرد هنر اصیل ایرانی- اسلامیصنایع خلاقمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 02532812125 ایمیل: shams.wood.93@gmail.com
69زمهریرسازان پیشتازیاسر مهدی زادهتجهیزات آزمایشگاهیکرایواستات - رایوپمپ - دستگاه تولید نیتروژن مایعامور موسسات تلفن: 02532103067 ایمیل: yasmahdizadeh@yahoo.com
70ارزش آفرینان توسعه فناوری پارسیانسهیل باقریانعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و ارائه روش های نوین خدمات فنی و تخصصی در حوزه فناوری های نرممرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125 داخلی 122 ایمیل: Soheil.bagherian@yahoo.com
71کیمیاگران رسام پارسیعلی باقریعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و تولید وسایل کمک آموزشی ریاضیات مقاطع ابتدایی و متوسطهمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: chinemile@gmail.com
72رویش نسل خورشیدحامد انتظامعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و تولید ابزارهای کمک آموزشی کودکان با بهره مندی از فناوری های روز و توجه به گرایشات فطریمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: entezam313@gmail.com
73مبتکران اندیشه محور روان مهرفرزانه سلیمانیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمتولید محتوا به منظور افزایش توان فکری و عملکردهای شناختی کودکانمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: farzanehsoleimani22@gmail.com
74نوبهار گسترش هنر قممصطفی نیکزادعلوم انسانی و فناوری‌های نرمبازنشر روشمند مفاهیم و گزاره های دینی در عرصه ی هنر عمومیصنایع خلاقمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: m.nikzad7@gmail.com
75بازی پژوهی مهر و ماهمحمدمهدی خیراندیشعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و تولید بازی های رایانه ای با رویکرد سبک زندگی اسلامی ایرانیصنایع خلاقمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: mehdi.kheirandish.post@gmail.com
76ادیب فقه جواهریحجت الاسلام و المسلمین حسینی کمال آبادیعلوم انسانی و فناوری‌های نرممفهوم شناسی نصوص شرعیمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: s.morteza.hk@gmail.com
77تبیانمهدی جمالانعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و اجرای شهر بازی های معارفیامور موسسات تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: tebyan1382@yahoo.com
78رصدگر عمق آسمانمهدی پیوندزنیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمتولید محتوا و نشر مکتوب و دیجیتال در حوزه نجوم قرآن و عترت با توجه به گروه بندی سنیصنایع خلاقمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: mehdi.payvandzany@gmail.com
79ظریف نگار ژرف اندیش نوراکبر باقریعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری، قرآنی پژوهش محورمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: zarifnegar@gmail.com
80سرو سبز سوزانعلی رازی زادهعلوم انسانی و فناوری‌های نرمتولید بازینامه و بازی های رایانه ای بر اساس نظریه حس حضورمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: Razizadeh@gmail.com
81آینده پژوهان پارس آرامحمد حسین مرادیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمآینده پژوهی حقوقی تجاری بین المللیمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: yaserziaee@gmail.com
82رهروان رواق کریمهداود جلیلیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمسامانه تخصصی تولید و عرضه محتوای دیجیتال و بومی در حوزه رسانهصنایع خلاقمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: dir.jalili@gmail.com
83سلامت روان الکترونیک دیگرمحمدجواد پیرامنعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و تولید نرم افزار ارائه خدمات روانشناسی با هدف افزایش بهداشت روان (دگرش)مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: chatrezendegi@gmail.com
84رسم دانش افزای مهرآفرینحجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ابطحيعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و توليد لوازم کمک آموزشی اسلامیمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: navida4@gmail.com
85با سلام (توسعه و تدبیر جوامع سلام)محمدرضا آقایاعلوم انسانی و فناوری‌های نرمبازار اجتماعی تحت وبامور موسسات تلفن: 02532814425 ایمیل: info@basalam.ir
86مانا هوش دانش آزمامهندس حسینی دستجردیبرق و الکترونیکطراحی و تولید سامانه های کنترل و ثبت دادهمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: sm.hosseini62@gmail.com
87دارو درمان شفاگستر پارسیانآقای حسینیپزشکی و تجهیزات پزشکیتولید پماد گیاهی درمان زخم دیابتیکمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: maryam1312@yahoo.com
88اکسیر بقای ستاره سعادتمحمد زاهدی الوندیداروهای گیاهی و طب سنتیتولید پماد گیاهی درمان زخم بسترمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: salam.dr.m.zahedi@gmail.com/Exsirbagha.ir
89عمادآوران فضا پایدارابوالفضل نوریساخت و تولیدطراحی سامانه سیستم اطلاعات مکانی تحت وب(web gis open source)مرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: A.nouri69@yahoo.com
90فاتحان علم کیمیای پارسیانآقای یحیویپزشکی و تجهیزات پزشکیتولید فراورده های دارویی و غذایی از سبوس برنجمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123
91فرافن پژوهان فاتحآقای یوسفیبرق و الکترونیکطراحی و ساخت تجهیزات بازرسی و آنالیز با استفاده از پرتو ایکس و ارتعاش سنج و خدمات مرتبط-امور موسسات تلفن: 02531886 ایمیل: fatehscan@gmail.com
92وشا دارو پارسصنایع دارویی و تجهیزات پزشکیداروهای گیاهی و طب سنتیتولید پماد گیاهی ضد درد آرتریکاممرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: Ranjbar.ha@gmail.com
93کیمیا پژوهان صنعت گستر قمآقای نجفیشیمیتولید رنگ های مخصوص سطوح صاف پلاستیکی مانند دمپایی و کفش صندلمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: q_najafi@yahoo.com
94آروند مروارید آرونآقای رکنی حسینیICTتولید نرم افزار پردازش ابری آپتارمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: auto.poshtiban@gmail.com
95آبتین گوهر افزار پیشرومجید بلالیمکانیکطراحی و ساخت دستگاه گوهرتراشی نیمه اتوماتیکمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: majbelali@yahoo.com
96ایده آزما سهند قمآقای عینی رادبرق و الکترونیک طراحی، ساخت و ارتقاء انواع نمونه بردارهای اتوماتیک، آنالیزورها و تزریق کننده های شیمیاییمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: aliainirad@yahoo.com
97دام پژوهان جوان گستر قمسعید کریمیکشاورزی و محیط زیستتولید و کاربرد پروبیوتیک در ارتقای کیفیت خوراک دام و طیورمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: saeid.karimi65@yahoo.com
98پدیده فناوران هوشمند کهرباشهرام نصرتیبرق و الکترونیکطراحی و تولید مینی اینورتر هوشمند و فشردهامور موسسات تلفن: 32812125 داخلی 123 ایمیل: sh_nosrati@aut.ac.ir
99نیرو آب گستر پرهامآقای اله دادیبرق و الکترونیکطراحی و ساخت سیستم قرائت از راه دور،کنترل از راه دور و پیش پرداختی کنتور آبمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: allahdadi_913@yahoo.com
100لوتوث ایرانیان مادمهدی فهیمیپزشکی و تجهیزات پزشکیتولید محصولات طبیعی سلامت محورامور موسسات تلفن: 02188976563 ایمیل: drfahimi.itm@gmail.com