ردیفنام شرکتمدیرعاملزمینه‌ی فعالیتعنوان محصولدارای مجوز دانش‌بنیانواحد مربوطهاطلاعات تماس
1احیاگران صنعت بازی شمسجواد زرگرانیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمتولید انواع ابزارهای بازی با رویکرد هنر اصیل ایرانی- اسلامیخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 02532812125 ایمیل: shams.wood.93@gmail.com
2ارزش آفرینان توسعه فناوری پارسیانمحمدسهیل باقریانعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و ارائه روش های نوین خدمات فنی و تخصصی در حوزه فناوری های نرمخیرامور موسسات تلفن: 02532812125 ایمیل: Soheil.bagherian@yahoo.com
3توسعه آفرینان سپهراندیشه پارسیانمحمد مهدی امینی زادهعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و ارائه روش های نوین آموزش رباتیکخیرامور موسسات تلفن: 02532812125 ایمیل: e.amini90@gmail.com
4توسعه آفرینان سپهر اندیشه پارسیانمحمد مهدی امینیطراحی مهندسیطراحی و ارائه روش های نوین آموزش رباتیکخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی
5زمهریرسازان پیشتازیاسر مهدی زادهتجهیزات آزمایشگاهیکرایواستات-کرایوپمپ-دستگاه تولید نیتروژن مایعآریامور موسسات تلفن: 02532103067 ایمیل: yasmahdizadeh@yahoo.com
6ارزش آفرینان توسعه فناوری پارسیانسهیل باقریانعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و ارائه روش های نوین خدمات فنی و تخصصی در حوزه فناوری های نرمخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: Soheil.bagherian@yahoo.com
7کیمیاگران رسام پارسیعلی باقریعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و تولید وسایل کمک آموزشی ریاضیات مقاطع ابتدایی و متوسطهخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: chinemile@gmail.com
8رویش نسل خورشیدحامد انتظامعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و تولید ابزارهای کمک آموزشی کودکان با بهره مندی از فناوری های روز و توجه به گرایشات فطریخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: entezam313@gmail.com
9مبتکران اندیشه محور روان مهرفرزانه سلیمانیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمتولید محتوا به منظور افزایش توان فکری و عملکردهای شناختی کودکانخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: farzanehsoleimani22@gmail.com
10نوبهار گسترش هنر قممصطفی نیکزادعلوم انسانی و فناوری‌های نرمبازنشر روشمند مفاهیم و گزاره های دینی در عرصه ی هنر عمومیخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: m.nikzad7@gmail.com
11بازی پژوهی مهر و ماهمحمدمهدی خیراندیشعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و تولید بازی های رایانه ای با رویکرد سبک زندگی اسلامی ایرانیخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: mehdi.kheirandish.post@gmail.com
12باغ دایان بهشت کودک ایرانیانزینب تیموریعلوم انسانی و فناوری‌های نرمراه اندازی مرکز تخصصی آموزش مهارتهای پایه بازی محور برای کودکانخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: dayangarden@gmail.com
13ادیب فقه جواهریحجت الاسلام و المسلمین حسینی کمال آبادیعلوم انسانی و فناوری‌های نرممفهوم شناسی نصوص شرعیخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: s.morteza.hk@gmail.com
14تبیانمهدی جمالانعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و اجرای شهر بازی های معارفیخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: tebyan1382@yahoo.com
15رصدگر عمق آسمانمهدی پیوندزنیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمتولید محتوا و نشر مکتوب و دیجیتال در حوزه نجوم قرآن و عترت با توجه به گروه بندی سنیخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: mehdi.payvandzany@gmail.com
16ظریف نگار ژرف اندیش نوراکبر باقریعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و تولید محصولات فرهنگی، هنری، قرآنی پژوهش محورخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: zarifnegar@gmail.com
17سرو سبز سوزانعلی رازی زادهعلوم انسانی و فناوری‌های نرمتولید بازینامه و بازی های رایانه ای بر اساس نظریه حس حضورخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: Razizadeh@gmail.com
18آینده پژوهان پارس آرامحمد حسین مرادیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمآینده پژوهی حقوقی تجاری بین المللیخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: yaserziaee@gmail.com
19فراسوی اوج انتظارابوذر پورمحمدیعلوم انسانی و فناوری‌های نرمتولید مجموعه مستند مهندسی در جنگخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: dir.jalili@gmail.com
20خانه قصه رشد ارمغانمحمدجواد پیرامنعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و تولید نرم افزار ارائه خدمات روانشناسی با هدف افزایش بهداشت روان (دگرش)خیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: chatrezendegi@gmail.com
21افلاک نمای قرآنی پارسزینب باقریعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و ساخت دستگاه شبیه ساز آیات نجومی قرآنخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: aqpars@gmail.com
22فیروزه ناب سپهر ولایتمهدی علمی دانشورعلوم انسانی و فناوری‌های نرمالگوسازی سیره تربیتی و رفتاری علمای اسلام برای کودکانخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: m.daneshvar3@gmail.com
23رسم دانش افزای مهرآفرینحجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ابطحيعلوم انسانی و فناوری‌های نرمطراحی و توليد لوازم کمک آموزشی اسلامیخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: navida4@gmail.com
24ایده پردازان فناوری اطلاعات الفباهادی قنبريعلوم انسانی و فناوری‌های نرمپرورش استعداد فکری کودکان از طریق الگوهاي دانا محوري و بازیهای تحت وبخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: alphabetit@gmail.com
25توسعه و تدبیر جوامع سلاممسعود توکلیساخت و تولیدشبکه وبخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: aghaya@gmail.com
26آسمان مفرح امیدآفرینمحسن صادقيعلوم انسانی و فناوری‌های نرمفضاي مفرح تربيت اسلاميخیرمرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تلفن: 32812125داخلی122 ایمیل: mosafer1404@yahoo.com
27مانا هوش دانش آزمامهندس حسینی دستجردیبرق و الکترونیکطراحی و تولید سامانه های کنترل و ثبت دادهآریمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: sm.hosseini62@gmail.com
28دارو درمان شفاگستر پارسیانآقای حسینیپزشکی و تجهیزات پزشکیتولید پماد گیاهی درمان زخم دیابتیکآریمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: maryam1312@yahoo.com
29اکسیر بقای ستاره سعادتمحمد زاهدی الوندیداروهای گیاهی و طب سنتیتولید پماد گیاهی درمان زخم بسترآریمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: salam.dr.m.zahedi@gmail.com/Exsirbagha.ir
30داده گستران سامان پردازش آوامهدی مجیدیICTطراحی نرم افزار جامع نگاه خبریخیرمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: majidi.m92@gmail.com
31عمادآوران فضا پایدارابوالفضل نوریساخت و تولیدطراحی سامانه سیستم اطلاعات مکانی تحت وب(web gis open source)خیرمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: A.nouri69@yahoo.com
32فاتحان علم کیمیای پارسیانآقای یحیویپزشکی و تجهیزات پزشکیتولید فراورده های دارویی و غذایی از سبوس برنجمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123
33فرافن پژوهان فاتحآقای یوسفی-کاظمیبرق و الکترونیکطراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری پراش پرتو ایکس و قطعات مرتبط با آنخیرمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 9127505538- 09127044295 ایمیل: 1404physics@gmail.com - a.m.kazemi@gmail.com
34وشا دارو پارسصنایع دارویی و تجهیزات پزشکیداروهای گیاهی و طب سنتیتولید پماد گیاهی ضد درد آرتریکامآریمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: Ranjbar.ha@gmail.com
35کیمیا پژوهان صنعت گستر قمآقای نجفیشیمیتولید رنگ های مخصوص سطوح صاف پلاستیکی مانند دمپایی و کفش صندلخیرمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: q_najafi@yahoo.com
36ایده آل هوشمند داهی اطلسآقای رئیس میرزاییICTطراحی و تولید سیستم های هوشمند سازی در صنعت و ساختمانآریمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: m_j_mirzaie@yahoo.com
37آروند مروارید آرونآقای رکنی حسینیICTتولید نرم افزار پردازش ابری آپتارآریمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: auto.poshtiban@gmail.com
38راد اسطوره پارس لیان کویررضا زمانیشیمیتولید پلیت الکتروکوتر جراحیآریمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: plkchem@gmail.com
39آبتین گوهر افزار پیشرومجید بلالیمکانیکطراحی و ساخت دستگاه گوهرتراشی نیمه اتوماتیکخیرمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: majbelali@yahoo.com
40ایده آزما سهند قمآقای عینی رادبرق و الکترونیک طراحی، ساخت و ارتقاء انواع نمونه بردارهای اتوماتیک، آنالیزورها و تزریق کننده های شیمیاییآریمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: aliainirad@yahoo.com
41دام پژوهان جوان گستر قمسعید کریمیکشاورزی و محیط زیستتولید و کاربرد پروبیوتیک در ارتقای کیفیت خوراک دام و طیورمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: saeid.karimi65@yahoo.com
42پدیده فناوران هوشمند کهرباشهرام نصرتیبرق و الکترونیکطراحی و تولید مینی اینورتر هوشمند و فشردهآریمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: sh_nosrati@aut.ac.ir
43نیرو آب گستر پرهامآقای اله دادیبرق و الکترونیکطراحی و ساخت سیستم قرائت از راه دور،کنترل از راه دور و پیش پرداختی کنتور آبآریمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: allahdadi_913@yahoo.com
44پارسا مهر آریافرآقای فرهادیمکاترونیکطراحی و ساخت دستگاه خودپرداز دارو در داروخانه و کالا در انبارآریمرکز رشد واحدهای فناور تلفن: 32812125داخلی123 ایمیل: farhady_iran@yahoo.com
45لوتوث ایرانیان مادمهدی فهیمیپزشکی و تجهیزات پزشکیتولید محصولات طبیعی سلامت محورخیرامور موسسات تلفن: 02188976563 ایمیل: drfahimi.itm@gmail.com
46اطلس سرام کویرمحمد حسین زاده یزدیساخت و تولیدتولید سرامیک نسوز مخصوص نیروگاه ها، قطعات تولید شده به روش فریز کستینگآریامور موسسات تلفن: 02533342949 ایمیل: mhyazdi2003@gmail.com
47نانو ابزار پارسمهدی فرهودنیاپزشکی و تجهیزات پزشکیشستشو دهنده زخم, پانسمان ها، محافظ ها و ترميم کننده هاي پوستيخیرامور موسسات تلفن: 02166534701 ایمیل: nanotech1388@yahoo.com
48ابزار طب پویانادر نوشیروانی دیزجیپزشکی و تجهیزات پزشکی ملزومات مصرفی تجهیزاتی و دارویی چشم پزشکی شامل انواع لنزهای داخل چشمی(ANIRIDIA ,PMMA, پرلنز -هیدروفیلیک و هیدروفوبیک" پریلود و نانپریلود") – چاقوهای جراحی چشم – ژل داخل چشمی ( HPMC - HA)- اینجکتور و کارتریج – تریپان بلو – کرباکول – رینگ داخل چشمی – مایع شستشوی لنز – ریبوفلاوین – دکالاین – آیریس رترکتور – اسپونج چشمیآریامور موسسات تلفن: 02188987086 ایمیل: info@abzartebpouya.com
49سلامت صنعت بوعلیمحمد اکبرپورساخت و تولیداتوکلاو پری وکیومخیرامور موسسات تلفن: 02533343061 ایمیل: sanatboali@gmail.com
50مهندسی ارتباطات صبح شقایقحجت اله نعمتی کلخورانبرق و الکترونیکطراحی سیستم های الکترونیکی و مخابراتی پیشرفتهآریامور موسسات تلفن: 02536702692 ایمیل: sobhe.shaghayegh@gmail.com
51شفانگر نظریسید محمد علی سید نظریداروهای گیاهی و طب سنتیتولید داروهای گیاهیخیرامور موسسات تلفن: 02532816120 ایمیل: nazary.4343@gmail.com
52هم اندیشان صنعت مشاور (هیکو)سید مجتبی مرتضویمشاورهخیرامور موسسات تلفن: 02537203300 ایمیل: info@hico.ir
53نانو بتن امینمجید بصیرنیاساخت و تولیدبتن سبز(با بازیافت ضایعات سنگ بری ها)- پوزولان بازیافتی سبز- روسازی بتن غلتکی- بتن های نما- بتن های با مقاومت بالا- دستگاه تولید خرپای تیرچه اتوماتیک- افزودنی های بتن- بتن های با دوام بالاآریامور موسسات تلفن: 02538700651 ایمیل: basirnya@gmail.com
54پایاپرسحسین شاهوردیساخت و تولیدطراحی و تولید ماشین CNC جهت برش، خم و پانچ شمش مسی و طراحی و تولید ماشین پانچ CNC ورق فولادیآریامور موسسات تلفن: 02177624000 ایمیل: sales@payapress.com
55تولیدی صنعتی دنده سازانمحمد حسین اسدالله نژادساخت و تولیدتولید قطعات خوردرو (گیربکس، انواع چرخدنده، رینگ، پلوس و ...)امور موسسات تلفن: 02536643444 ایمیل: info@dandehsazan.com
56زیست فناور سبزمحمد کاظم ملبوبیکشاورزی و محیط زیستتولید کودهای ارگانیک (فسفاته، ازت)آریامور موسسات تلفن: 02533343935 ایمیل: mmalboobi@yahoo.com
57بلندای صنعت جهان افرازحسن مؤیدی خسروشاهیساخت و تولیدتولید شیرآلات تمام اتوماتیک کاهنده مصرف آبآریامور موسسات تلفن: 02533346000 ایمیل: bolanda.hd@gmail.com
58کیمیا دانش الونداحمد ملک زادگانساخت و تولیدتولید پودر چربی ویژه دام و طیورآریامور موسسات تلفن: 02533344294 ایمیل: ahmad.malakzadegan@gmail.com
59کیان مبتکر پارسعلیرضا حاجی علیانساخت و تولیدتولید انواع کولر و پکیج کم مصرفآریامور موسسات تلفن: 02533343120 ایمیل: kiyan.mobtaker@yahoo.com
60پترو انرژی خلیج فارسمحمدرضا مجیدنژادساخت و تولیدتولید سازه های دریایی در صنایع نفت و گازآریامور موسسات تلفن: 02533342708 ایمیل: mnejad05@gmail.com
61اندیشه فناوری اطلاعات قرن (آفاق)محمدرضا نادری زادICTسامانه بانکداری متمرکز افق و اتوماسیون سازمان نظام مهندسی ساختمانآریامور موسسات تلفن: 02532816390 ایمیل: info@afaghsoft.ir
62صندوق پژوهش و فناوری کریمهعلیرضا باباخانمشاوره"خدمات مالی: سرمایه گذاری خطر پذیر، مشاركت مدنی، لیزینگ محصولات دانش بنیان، صدور ضمانت نامه ، قرض الحسنه و ... سایر خدمات: امکان سنجی و ارزش گذاری طرحها، نظارت و کنترل پروژه طرحهای پژوهشی، صنعتی، مشاوره و راهبری طرحها، مشاوره فقه اقتصادی"خیرامور موسسات تلفن: 02532816330-40-50 ایمیل: karimehrtf@gmail.com
63رسانه گستر بنیسیحجت الاسلام والمسلمین حبیب داستانی بنیسیICTتولید بازی های را یانه ایآریامور موسسات تلفن: 02532816110
64گواراب سازان دشت سبزعباس مهدی زاده اصفهانیساخت و تولیدتولید فیلتر های کربنی تصفیه آب (دو فیلتر مرحله دو (گرانولی کربن اکتیوUDF) و سه(بلاک کربن اکتیو CTO) که کارش 1- جذب کلر آزاد 2- جذب رنگ و بو وطعم بد 3- ذرات از 15 میکرون تا یک میکرون را جذب می کند).آریامور موسسات تلفن: 02532812125 ایمیل: desire200801@gmail.com
65توسعه بین الملل راد صانع هیدجحسین یعقوب پورساخت و تولیدتولید مخازن تمام کامپوزیتی برای خودروهای دوگانه سوزآریامور موسسات تلفن: 02533346084-6 ایمیل: yagoubpour@yahoo.com
66داده پردازان نوین اهداف (دپنا)جواد تقی زاده نائینیICTکامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) و اتوماسیون اداری و صنعتی، نرم افزار کسریآریامور موسسات تلفن: 02532906868 ایمیل: taghizad@gmail.com
67بوعلی دارو قم آقای محمود شیرازیاندارویی و آزمایشگاهیتولید داروهای گیاهیامور موسسات تلفن: 025-37234040 ایمیل: mshiraziyan@yahoo.com
68اوج پرواز ما دو نفرغلامرضا ابوطالبیطراحی مهندسیساخت ملخ و موتور هواپیماهای بدون سرنشین طراحی و ساخت موتور ونکل 1- موتور 550 سی سی 2- موتور 275 سی سی 3- موتور 35 سی سی 4- تولید انواع ملخ‌های چوبیآریامور موسسات تلفن: 02533343372 ایمیل: aliasaboo@yahoo.com
69نور روشنا نور نوین آفاقفاطمه السادات بهجتی اردکانیبرق و الکترونیکتولید دیودهای کم مصرف Power LED وLED SMDآریامور موسسات تلفن: 02533342156 ایمیل: bahjati@ntwilight.org
70تحقیقاتی پویندگان فرآوری طبیعیدکتر حمزه محبعلیدارویی و آزمایشگاهیساخت كيت‌هاي آزمايشگاهيامور موسسات تلفن: 02532812767 ایمیل: info@qccl.ir
71دارو و درمان سلفچگانحجت‌اله ذبیحیدارویی و آزمایشگاهیتولید داروهای گیاهیامور موسسات تلفن: 02166909061 ایمیل: info@darudarmanlabs.com