استفاده از خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی

این خدمت به کلیه واحدهای فناور متقاضی عضو پارک تعلق می‌گیرد.

  • توضیح: در خصوص نحوه و شرایط بهره‌مندی از این خدمت با آقای حجت سالاری‌پور مدیر امور موسسات پارک، آقای حسن محمدی کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور، و آقای محمدجواد پورکیالی کارشناس مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی تماس حاصل فرمایید.

 

 

حجت سالاری‌پور
مدیر امور موسسات پارک
شماره تماس: ۸-۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵ داخلی ۱۱۶
حسن محمدیحسن محمدی
کارشناس مرکز رشد واحدهای فناور
شماره تماس: ۸-۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵ داخلی ۱۲۳
محمدجواد پورکیالی
کارشناس مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی
شماره تماس: ۸-۳۲۸۱۲۱۲۵-۰۲۵ داخلی ۱۲۲