معرفی رییس


 

باسمه تعالی

خلاصه اطلاعات تحصیلی و شغلی

نام و نام خانوادگی: سید حسین اخوان‌ علوی

متولد: سال ۱۳۴۵ – کاشان

الف) تحصیل و آموزش

۱- تحصیلات سال معدل

مقطعرشته تحصیلیدانشگاهسالمعدل
کارشناسیمدیریت بازرگانیاصفهان۱۳۶۸۱۵/۱۱
کارشناسی ارشدمدیریت دولتی گرایش سیستم‌هاتهران۱۳۷۳۱۷/۲۸ (کسب رتبه اول)
دکتریمدیریت سیاست‌گذاریتهران۱۳۸۴۱۷/۲۵ (پایان‌نامه با درجه عالی)

۲ – آموزش‌های کوتاه مدت

۲-۱- گذراندن صدها ساعت آموزش در ده‌ها دوره‌ی آموزش کوتاه مدت در زمینه مدیریت و امور اداری (با اخذ گواهینامه)

۲-۲- شرکت در ده سمینار و همایش استانی، ملی، و بین‌المللی (با گواهینامه حضور)

ب) سوابق اجرایی

۱- سوابق اداری: بیش از ۲۰ سال سابقه کار در جهاد سازندگی، ماشین سازی اراک، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، استانداری قم و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سمت‌های کارشناس طرح و برنامه، کارشناس برنامه‌ریزی نیروی انسانی، کارشناس تحقیقات، مسئول مرکز مطالعات استراتژیک اداری واحد قم، معاون آموزشی مرکز آموزش مدیریت دولتی استان قم، عضو هیأت علمی و معاون آموزشی مرکز استان قم، عضو هیأت علمی و و رئیس مرکز استان قم، عضو هیإت علمی و رئیس مرکز و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم، عضو هیأت علمی و مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم، عضو هیأت علمی و مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری قم، معاون اداری و مالی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم.

۲- سابقه نهادی: بیش از ۱۸ سال سابقه(تجمعی) همکاری (مشاور) با بنیاد جانبازان و مستضعفان، معاونت امور اساتید نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مرکز تحقیقات قوه قضاییه، سازمان حوزه‌ها و مدارس خارج از کشور، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، شورای عالی حوزه‌های علمیه.

۳- خدمات داوطلبانه: از مؤسسین مؤسسه فرهنگی و پژوهشی روایت سیره شهداء، عضو هیأت مدیره مؤسسه در راه حق، و عضو هیأت مدیره بنیان سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار (وابسته به آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه «سلام ا… علیها»)، عضویت در هیأت اجرایی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در قم، عضویت در هیأت اجرایی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در قم.

۴- سوابق شورایی: از سال ۷۶ سابقه عضویت در شوراها و کارگروه‌های مختلف نظام اداری در سطح ملی، استانی، و دستگاهی(بعضی موارد ادامه دارد) از جمله شورای امور اداری و استخدامی کشور، کارگروه تحول اداری، بهره‌وری، و فن‌آوری اطلاعات استان، کارگروه آموزش و پرورش استان، کارگروه پژوهش و فنآوری، و نوآوری استان، کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان قم، شورای تحقیقات اداره کل ارشاد اسلامی، بازرس استاندار، نماینده استانداری در بخش مرکزی(سفر دوم هیأت محترم دولت به استان قم)

۵- رتبه‌های عملکرد: از مدیران نمونه استان قم در سال ۱۳۷۶، از مدیران نمونه استان قم در سال ۱۳۸۴٫

۶- سمت فعلی: سرپرست پارک علم و فناوری استان قم

ج) سوابق علمی و پژوهشی

۱- تدریس ( ۱۶ سال)

۱-۱- تدریس در مقاطع کاردانی، کارشناسی، و کارشناسی ارشد رشته‌های مدیریت دولتی و مدیریت آموزشی در مرکز آموزش مدیریت دولتی (مؤسسه عالی آموزش و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی).

۱-۲- تدریس در مقطع کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی.

۱-۳- تدریس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی، و مدیریت بازگانی دانشگاه تهران (پردیس قم).

۱-۴- تدریس در دوره‌های مختلف آموزش کوتاه مدت برای کارکنان و مدیران استان‌های قم و اصفهان در طول ۱۴ سال گذشته.

۲- پایان‌نامه (جمعاً ۳۲ مورد)

۲-۱- راهنمایی و مشاوره: ۱۹ پایان نامه کارشناسی ارشد و دانشوری در رشته‌های مدیریت دولتی و مدیریت اجرایی در دانشگاه‌های تهران (پردیس قم)، در رشته مدیریت اسلامی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «رحمت‌ا… علیه»، و در رشته‌های مدیریت دولتی مؤسسه‌ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (استان قم).

۲-۲- داوری و ارزیابی: ۱۳ پایان‌نامه کارشناسی ارشد.

۳- تدوین مقاله (جمعاً ۵ مورد)

۳-۱- مقاله لاتین: ( ۲ مورد)

۳-۱-۱- Zarei, Matin, Hasan (Ph.D), And Seyed hossein Akavan Alavi (Ph.D), “Identifying the Barriers of Developing Organizational Learning in Administrative Organizations” Iranian Journal of Management Studies, Vol.1 No.1 Winter2007.

۳-۱-۲- Akavan Alavi, Seyed hossein, And Others, Pathologe of Structure and Organization (Administrator Organization) of Cadasrte Plan from Technological Perspective”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, ISSN 1450-2887 Isssue 18 (2010).

۳-۲- مقاله فارسی (جمعاً ۴ مورد)

۳-۲-۱- اخوان ‌علوی، سیدحسین، “وجدان کاری از دیدگاه اسلام”، ارائه در اولین سمینار مسائل اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۷۵٫

۳-۲-۲- اخوان ‌علوی، سیدحسین، “نگرش اقتضای استراتژیک: نگرش مطلوب خط مشی‌گذاری در نظام اداری”، مجله فرهنگ مدیریت، شماره ۲، ۱۳۷۸٫

۳-۲-۳- اخوان ‌علوی، سیدحسین، و مسعود عابسی، “مقدمه‌ای بر طراحی مدل پشتیبانی از تصمیم مدیریت استراتژیک با استفاده از DEA و انتروپی”، مجله فرهنگ مدیریت، (اخذ تأئیدیه)، ۱۳۸۵٫

۳-۲-۴- اخوان‌ علوی، سیدحسین، “بررسی و الگوی مدیریت بحران امام خمینی « رحمت‌ا… علیه»”، مجله دانشگاه اسلامی، (اخذ تأئیدیه)، ۱۳۸۸٫

۳-۳- ارزیابی و داوری مقاله

۳-۳-۱- مجله علمی و ترویجی فرهنگ مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران (۱۷ مقاله)

۳-۳-۲- پژوهشنامه علمی و پژوهشی دانشگاه مازندران (۲ مقاله)

۳-۳-۳- دو فصلنامه علوم و فنون هوایی دانشگاه هوایی شهید ستاری (۱ مقاله)

۳-۳-۴- فصلنامه علمی _ ترویجی دانشگاه اسلامی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها (۱ مقاله)

۴- کتاب

۴-۱- تألیف و ترجمه کتاب

۴-۱-۱- اخوان علوی، سیدحسین، و دیگران، “پیام‌های اداری از نهج‌البلاغه”، انتشارات سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ۱۳۷۵٫

۴-۱-۲- افندی حسن، محمد، “نگرش توحیدی در مدیریت و اداره امور عمومی”، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۷۶٫

۴-۲- ارزیابی علمی کتاب

۴-۲-۱- نیکو اقبال، علی‌اکبر، “برگزیده نظریه‌های سازمان و مدیریت”، انتشارات سمت.

۴-۲-۲- دکتر حسن علی آقا جانی، هیأت علمی دانشگاه مازندران، “هماهنگی درون سازمانی و بین سازمانی”، انتشارات دانشگاه مازندران.

۵- پژوهش

۵-۱- مجری و محقق پروژه تحقیقاتی

۵-۱-۱- اخوان علوی، سیدحسین، و دیگران، “وجدان کار از دیدگاه مبانی ارزشی اسلام”، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ۱۳۷۳٫

۵-۱-۲- اخوان علوی، سیدحسین، و دیگران، “منشور اداری”، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ۱۳۷۴٫

۵-۱-۳- اخوان علوی، سیدحسین، و دیگران، “بررسی مشکلات نظام اداری از دیدگاه اسلام”، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ۱۳۷۵٫

۵-۱-۴- اخوان علوی، سیدحسین، و دیگران، بررسی سیستم انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹٫

۵-۱-۵- اخوان علوی، سیدحسین، و دیگران، بررسی سیستم مجلات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹٫

۵-۱-۶- اخوان علوی، سیدحسین، و هادی توکلی، “امام خمینی و مدیریت بحران”، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۱٫

۵-۱-۷- اخوان علوی، سیدحسین، و علی مهدی‌نیا، “بررسی نظام ارزشیابی مدرسین دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مدیریت آموزش و پرورش”، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم، ۱۳۸۶٫

۵-۲- راهنمایی و نظارت، و پروژه تحقیقاتی

۵-۲-۱- دلاوری، رضا، و دیگران، “تحلیل کمیت و کیفیت نیروی انسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران قم با توجه به اهداف و مأموریت‌ها و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء کیفیت نیروی انسانی”، ۱۳۸۵٫

۵-۲-۲- رحمانی، جعفر، “بررسی و تدوین راهکارهای مناسب به منظور تحقق اهداف برنامه پنج ساله چهارم در بنیاد شهید و امور ایثارگران قم”، ۱۳۸۵٫

۵-۲-۳- مقیمی، محمد، “مقایسه عملکرد دانشگاه‌های دولتی با دانشگاه‌های غیر دولتی استان قم با استفاده از شاخص‌های بهره‌وری دانشگاه‌ها”، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم، ۱۳۸۱٫

۵-۲-۴- ابراهیم‌نژاد، روح‌ا…، “آسیب شناسی مراحل صدور پروانه ساختمان در شهر قم و ارادئه راهکارهای اجرایی کاهش زمان صدور”، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم، ۱۳۸۱٫

۵-۲-۵- امیری، علی‌نقی، “مقایسه عملکرد مدیران دارای تحصیلات مدیریتی و مدیریان فاقد تحصیلات مدیریتی”، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم، ۱۳۸۱٫

۵-۲-۶- “بررسی آثار ادغام دفاتر آموزش و پژوهش استان‌ها در استانداری‌ها”، مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۶٫

۵-۳- ویراستاری و بازنگری

۵-۳-۱- پژوهشنامه استان قم، زمستان ۸۴، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم.

۵-۳-۲- ویژه‌نامه کارآفرینی، دانشگاه، سال پیامبر اعظم، فروردین ۸۵، پردیس قم دانشگاه تهران.

۵-۴- اجرای پروژه‌های طراحی ساختار

۵-۴-۱- طراحی ساختار معاونت امور اساتید و اسلام معارف اسلامی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها.

۵-۴-۲- طراحی ساختار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

۵-۴-۳- طراحی ساختار مرکز اسناد انقلاب اسلامی

۵-۴-۴- طراحی ساختار مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.

۵-۴-۵- طراحی ساختار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

۵-۴-۶- طراحی ساختار مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.

۵-۴-۷- طراحی ساختار دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.

۵-۵- سخنرانی‌ها و میز گردهای علمی

۵-۵-۱- سخنرانی تحت عنوان “فرصت‌های تحقیقاتی در قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و قانون بودجه سال اول و دوم برنامه”، دانشگاه آزاد اسلامی کاشان، هفته پژوهش ۱۳۸۵٫

۵-۵-۲- سخنرانی تحت عنوان “تبیین سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و ارتباط آن با سند ملی توسعه استان قم”، دانشگاه قم، ۱۳۸۵٫

۵-۵-۳- سخنرانی تحت عنوان “مدیریت استراتژیک و نظام پیشنهادها”، در همایش نظام پیشنهادها در سازمان‌های دولتی، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۸۶٫

۵-۵-۴- میزگرد “به سوی پژوهش”، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۸۶٫

۵-۵-۵- میزگرد “آسیب شناسی پژوهش استان قم”، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۸۶٫

۵-۵-۶- سخنرانی تحت عنوان “تفکر استراتژیک در مدیریت آستانه مقدسه حضرت معصومه «سلام ا… علیها»”، سالن اجتماعات حرم مطهر، ۱۳۸۵٫

۵-۵-۷- سخنرانی تحت عنوان “پژوهش، خلاقیت، و نوآوری: یک استراتژی عمومی در سه سطح مدیریت عالی، میانی، و عملیاتی”، سازمان آموزش و پرورش استان قم، بهمن ۸۷٫

۵-۵-۸- سخنرانی تحت عنوان “سازماندهی تشکل‌های فرهنگی: ضرورت و چیستی”، قم، مؤسسه بوی سیب، ۱۳۸۸٫

۵-۵-۹- سخنرانی تحت عنوان “سازمان‌های پژوهشی و جنگ سازمانی”، سازمان آموزش و پرورش استان قم، هفته پژوهش ۱۳۸۸٫

۵-۵-۱۰- میزگرد پژوهشی “بایسته‌های پژوهش”، دانشگاه آزاد اسلامی قم، هفته پژوهش ۱۳۸۸٫

۵-۵-۱۱- شرکت در چند برنامه تخصصی (با موضوع مدیریت پژوهشی، هفته پژوهش، و تحول اداری) از صدا و سیمای مرکز قم.

۵-۶- رتبه‌های پژوهشی

۵-۶-۱- پژوهشگر نمونه (سطح ۳) استان قم در سال ۱۳۸۳٫

۵-۶-۲- مدیر پژوهشی نمونه (ویژه) استان قم در سال ۱۳۸۷٫

۶-۶-۲- چهره پژوهشی برگزیده استان قم در سال ۱۳۸۸٫

۵-۷- هفته پژوهش

۵-۷-۱- عضو ستاد برگزاری هفته پژوهش و فنآوری استان قم از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹٫

۵-۷-۲- ۵ سال دبیر ستاد برگزاری هفته پژوهش و فنآوری استان قم طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷٫

۵-۸- سایر موارد

۵-۸-۱- عضو هیأت علمی اولین همایش استاندارد و استاندارسازی در آموزش و پرورش، وزرات آموزش و پرورش، ۱۳۸۳٫

۵-۸-۲- نقد لایحه مدیریت خدمات کشوری به نمایندگی از کارگروه تحول اداری استان قم.

۵-۸-۳- کارشناس ارشد اجرایی پانزدهمین کنفرانس EROPA، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، ۱۳۷۲٫

۶-۸-۳- رئیس کمیته علمی و آموزشی شورای استانی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور.

۷-۸-۳- دبیر مجمع مشورتی نخبگان علمی و اجرایی استان قم.

د) مختصری سابقه ایثارگری