همایش هوشمندسازی


دریافت ویدئو و گواهی حضور همایش هوشمندسازی

  • * در صورت انتخاب هر کدام از موارد درخواستی فوق عکس دسته‌جمعی یادگاری پایان همایش نیز به صورت رایگان تحویل داده خواهد شد.
  • قیمت: 0 ریال