کاربرگ ثبت‌نام در تور فناوری اینوتکس ۲۰۱۹ و ایران هلث ۲۰۱۹