کاربرگ ثبت‌نام در دوره آموزشی آشنایی با روش‌ها و تکنیک‌های تدوین طرح بازاریابی