گزارش عملکرد پارک علم و فناوری استان قم


متقاضیان ورود به فرآیند عضویت
هسته‌های فناور پذیرش شده در دوره رشد مقدماتی
واحدهای فناور پذیرش شده در دوره رشد
متقاضیان پذیرش شده
هسته‌های فناور موفق ارتقاءیافته از دوره رشد مقدماتی به دوره رشد
واحدهای فناور موفق خارج شده از دوره رشد
هسته‌ها و واحدهای فناور خارج شده موفق
هسته‌های فناور خارج شده ناموفق از دوره رشد مقدماتی
واحدهای فناور ناموفق خارج شده از دوره رشد
جمع هسته ها و واحدهای فناور خارج شده ناموفق
کل هسته‌ها و واحدهای فناور عضو (تجمعی)
واحدهای فناور دانش‌بنیان عضو
محصولات دانش‌بنیان واحدهای فناور عضو
میزان صادرات کالا/خدمت فناورانه (برحسب دلار)
میزان فروش کالا/خدمت فناورانه (میلیون ریال)
اختراعات ثبت شده توسط واحدهای فناور عضو
پتنت‌های ثبت شده توسط واحدهای فناور عضو
اشتغال ایجاد شده مستقیم (تمام‌وقت بیمه شده) در واحدهای فناور مستقر
اشتغال ایجاد شده مستقیم (تمام‌وقت بیمه شده) در واحدهای فناور غیرمستقر
اشتغال ایجاد شده مستقیم (تمام‌وقت بیمه نشده)در واحدهای فناور مستقر
اشتغال ایجاد شده مستقیم (تمام‌وقت بیمه نشده) در واحدهای فناور غیرمستقر
اشتغال ایجاد شده پاره‌وقت در واحدهای فناور مستقر
اشتغال ایجاد شده پاره‌وقت در واحدهای فناور غیر مستقر
افراد شاغل خارج شده از هسته‌ها و واحدهای فناور عضو (مراکز رشد)
افراد شاغل در هسته‌ها و واحدهای فناور مستقر (امور موسسات)
افراد شاغل در هسته‌ها و واحدهای فناور عضو
مدیران هسته‌ها و واحدهای فناور دارای مدرک تحصیلی دکتری
مدیران هسته‌ها و واحدهای فناور دارای مدرک فوق لیسانس
مدیران هسته‌ها و واحدهای فناور دارای مدرک لیسانس
مدیران هسته‌ها و واحدهای فناور دارای مدرک کمتر از لیسانس
مدیران هسته‌ها و واحدهای فناور دارای مدرک حوزوی
شاغلین دارای مدرک تحصیلی دکتری (به غیر از مشاورین) در هسته‌ها و واحدهای فناور
شاغلین دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس (به غیر از مشاورین) در هسته‌ها و واحدهای فناور
شاغلین دارای مدرک لیسانس در هسته‌ها و واحدهای فناور
شاغلین دارای مدرک کمتر از لیسانس در هسته‌ها و واحدهای فناور
شاغلین دارای مدرک حوزوی در هسته‌ها و واحدهای فناور
بانوان فناور (مدیران هسته‌ها و واحدهای فناور)
بانوان شاغل در هسته‌ها و واحدهای فناور
مجموع حمایت مالی مصوب پارک/مرکز رشد از واحدهای فناور عضو (میلیون ریال)
مجموع حمایت مالی پرداخت شده پارک/مرکز رشد از واحدهای فناور عضو (میلیون ریال)
میزان ردیف اعتباری مصوب برای دریافت تسهیلات (میلیون ریال)
میزان تسهیلات پرداخت شده (میلیون ریال)
واحدهای فناور بهره‌منده شده از معافیت مالیات بر عملکرد
واحدهای فناور بهره‌مند شده از معافیت مالیات بر حقوق کارکنان
کارگاه‌های آموزشی برگزار شده (نفر/ساعت)
مشاوره‌های عمومی و تخصصی (نفر/ساعت)
جلسات هم‌اندیشی برگزار شده بین مدیران هسته‌ها و واحدهای فناور عضو
رویدادهای فناورانه برگزار شده
داوری‌های انجام شده به‌منظور ثبت اختراع