رئیس جدید مرکز منطقه‌ای توسعه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری منصوب شد


omidi
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر محمد جواد امیدی را به سمت رییس مرکز منطقه‌ای توسعه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک قم و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، در این حکم آمده است: با عنایت به مراتب تجارب ارزنده جنابعالی در امور پارکها و مراکز رشد علم و فناوری و به استناد بند ۲ ماده ۱۰ توافقنامه فی مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان یونسکو و بنا به پیشنهاد رییس محترم شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به سمت رییس مرکز منطقه‌ایی توسعه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری منصوب می‌شوید.
شایسته است ضمن هماهنگی با رییس محترم شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در پیشبرد اهداف مرکز در حوزه آموزش و پژوهش و فناوری تلاش کنید.دکتر محمد جواد امیدی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان می باشد.