اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی برای تصویب نهایی بررسی شد


به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین جلسه هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و نشست هیات عامل و دکتر نهاوندیان، رئیس نهاد ریاست جمهوری، رئیس دفتر ریاست جمهوری و از اعضای حقیقی هیات امنای صندوق برگزار شد.


در ادامه بررسی آیین نامه سرمایه گذاری وجوه صندوق موضوع بند ۴ ماده ۵ اساسنامه صندوق جهت تصویب نهایی در هیات امنا مورد بررسی قرار گرفت.


تصویب این آیین نامه از این جهت که به هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی امکان سرمایه گذاری مستقیم در طرح های توسعه ای را می دهد، حائز اهمیت است.


همچنین در این جلسه جزئیات بیشتری از موارد مورد نیاز برای طرح در جلسه هیات امناء مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


بر اساس این گزارش پس از جلسه هیات عامل ، جلسه با حضور محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست جمهوری و رئیس نهاد ریاست جمهوری و همچنین از اعضای حقیقی هیات امناء ادامه پیدا کرد.


در ابتدای جلسه سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گزارشی از تلاشهای صورت گرفته برای احیای مجدد صندوق در دولت یازدهم و همچنین تلاشهای صورت گرفته برای خدمت رسانی و ارتقای وضعیت علمی شرکتها و اقتصاد دانش بنیان ارائه داد.


دکتر سلطانی رئیس هیات عامل و رئیس صندوق به کلیاتی در خصوص قانون، اساسنامه و آیین نامه صندوق و همچنین گزارشی از وضعیت و اقدامات صورت گرفته در صندوق در دولت جدید، اشاره کرد.


دکتر نهاوندیان نیز تاکید کرد: توجه به تهیه و تصویب آئین نامه، دستورالعمل ها، روابط ویژه و نمونه قراردادها در کنار تصویب طرح های دانش بنیان، نشان از همت بالای مدیران داشته و از طرفی خیال مسئولان دولتی را از حرکت صحیح به سمت اهداف عالی دولت، در چارچوب قانون، راحت می کند.


رئیس دفتر ریاست جمهوری گفت: صندوق به عنوان یک نهاد مالی و اقتصادی، بهتر است صرفا به حمایت از طرح هایی بپردازد که حتما در عین اینکه دانش بنیان هستند، اقتصادی نیز باشند.


وی افزود: نباید مباحث اجتماعی و نیات آرمانی اجتماعی را به روش غلط با مباحث اقتصادی درآمیخت، اتفاقی که در دهه های گذشته منجر به اختلاط مفاهیم شده و نه تنها بعضا به آرمانها لطمه زد، از طرف دیگر مباحث اقتصادی را نیز با چالش مواجه کرد.


رئیس نهاد ریاست جمهوری گفت: رسالت صندوق این است که با درک مفهوم اقتصادی زمان در پروژه های دانش بنیان با ارزش افزوده فراوان، به فناوران به لحاظ زمانی مساعدت کند و این بدین معنی است که اقتصادی بودن طرحها قطعا باید مورد ملاحظه قرار گیرد.


وی تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید به پروژه ها با دید کمک و کمیته امدادی نگاه کرد. از نظر ایشان این موضوع می تواند تبدیل به رانت شده و آثار بسیار مخربی را نیز بر جای بگذارد.


عضو هیات امنای صندوق تاکید کردند: ماهیت صندوق به دلیل توسعه¬ای بودن، بالقوه پتانسیل ایجاد رانت را داشته و بنابراین لازم است تا رفتار اقتصادی صحیحی از ابتدا شکل بگیرد، که در این مسیر بهترین کار همان کاری است که تاکنون در صندوق شده و اقدام به تهیه دستورالعمل های کاری شده است. به همین دلیل حتما تجارب شکست خورده گذشته در نهادهای توسعه ای داخل و خارج از کشور مورد مطالعه قرار گیرد تا مجددا صندوق در چنین مسیرهای غلطی وارد نشود.


دکتر نهاوندیان خطاب به اعضای صندوق گفت: اینکه تسهیلات داده شود یک آغاز و شروع کار صندوق است؛ آنچه لازم است و به عنوان مهمترین وظیفه صندوق به شمار می رود نظارت در این جهت است.


اعضای هیات عامل نیز در ادامه این مباحث توضیحات لازم را در خصوص پرداختهای مرحله ای و نظارت شده ارائه دادند.


عضو هیات امنای صندوق در ادامه توصیه کردند: در صورت استفاده از برون سپاری کارها حتما مکانیزم ها به گونه ای دیده شود که شبهه ای در نظارتها بوجود نیاید و در بخش های برون سپاری شده رانت ایجاد نشود.


رئیس نهاد ریاست جمهوری همچنین به هیات عامل توصیه کرد تا به جای توجه به تعداد و کمیت در شرکتهای دانش بنیان، بیشتر به دنبال کیفیت و عمق باشند و از توسعه بی حد اجتناب کنند. همچنین بهتر است در ابتدا، کارها کنترل شده صورت پذیرد و سپس به توسعه و افزایش فکر شود؛ اگر مقررات در ابتدا محکم در نظر گرفته شود بعدا می توان آن را ساده و اجرایی کرد؛ اما اگر از ابتدا ورود شرکتها با سهولت با سرعت بیش از حد باشد دیگر امکان محدود کردن وجود نخواهد داشت. براین اساس باید حتما از مشاوران بسیار قوی بانکی که در حال حاضر با بانکها در حال همکاری نیستند، استفاده شود.


دکتر نهاوندیان با تاکید براینکه باید از فضای جدید سیاسی بهترین استفاده شود، از اعضای هیات عامل خواستند تا صندوق با VC های خارجی باب همکاری را باز کنند و از امکانات آنها در توسعه خود بهره ببرند؛ ضمن آنکه از ظرفیت اتاقهای بازرگانی و تشکلها در کارها استفاده شود و همایشهای استانی برای معرفی ظرفیتهای صندوق گذاشته شود.


وی در مورد مدیریت منابع رسوبی صندوق گفت: از همین ابتدا با دستورالعمل مصوب و به صورت مستند سازی شده کار شود و افراط و تفریط صورت نگیرد.


وی همچنین برتشویق پروژه هایی که امکان صادرات دارند تاکید  و اظهار داشت: باید در صادرات دانش فنی بسیار مورد توجه قرار گیرد و مغزافزارها تشویق شوند.


ایجاد مراکز نوآوری خصوصی، شرکت در جلسات توسعه استانی نمایندگان صندوق و برنامه ریزی با نگاه پنج ساله از جمله موارد دیگری بود که دکتر نهاوندیان خطاب به اعضای صندوق بر آنها تاکید کرد.