جهاد دانشگاهی حرکت های بزرگی در بحث علم و پژوهش انجام داده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح گردهمایی روسای جهاد دانشگاهی سراسر کشور در شیراز، گفت: امروز مسئله پژوهش در جامعه ما جایگاه خود را پیدا کرده‌،البته این مهم از آغاز حرکت پیامبراسلام و در آن شرایط ابتدایی زندگی مردم عرب، با پاشیده شدن بذر تحقیق در جامعه اسلامی، شروع شد و نمونه‌هایی در زندگی رسول خدا نقل شده است.


وی افزود: پژوهشگر در گام اول باید تربیت شود و راه تحقیق را ارائه کند و به دنبال آن حوصله تحقیق را پیدا و به سمت و سوی مختلف هدایت کند.


امام جمعه شیراز تاکید کرد: دگرگونی فکری و تحول در اندیشه در تاریخ اسلام افکار جامعه را می‌سازد و جهت جامعه را مشخص می‌کند.


آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی توانسته حرکت بزرگی را در بحث تحقیق و پژوهش انجام دهد، گفت: جهاد دانشگاهی از سال‌های اولیه فعالیت خود تاکنون اهداف بلند و ارزشمندی را با استفاده از ابزار علم و پژوهش از خود به جای گذاشته و در امتداد فعالیت‌هایش نیز برنامه‌های تاثیرگذاری در حال اجرا دارد که شاهد این مدعاست.


وی افزود: انسان‌ها و علم و آگاهی آنها در طول تاریخ سرمایه اصلی برای هر جامعه‌ای محسوب شده‌اند که با ارزش‌های خود سرمایه اولیه کشور و مملکت‌ها را تشکیل داده‌اند، حال آنکه در نگاه اول امکان دارد تصور کنیم منابع طبیعی هر کشور، سرمایه اولیه است، اما آنچه قیمت همه آنها راتعیین می‌کند، انسان است.


امام جمعه شیراز تصریح کرد: خبرگزاری قرآنی در مجموعه جهاد دانشگاهی، زینتی برای دانشگاه است.


آیت الله ایمانی در خصوص ساختمان جدید مجموعه جهاد دانشگاهی فارس نیز گفت: بخشی از ساخت و سازهای این مجموعه با اعتبار دولتی انجام شده اما عمده آن از صنعت نفت تامین شده که کانونی برای تمرکز فعالیت های علمی این مجموعه است.


وی تاکید کرد: امید است پژوهش‌ها متمرکز به نیازهای اساسی جامعه شود و در خدمت مردم قرار گیرد و به موجب آن  حاصل مطالعات علمی جهاد دانشگاهی در سطح جامعه بروز و ظهور یابد و اقتصاد جامعه را سامان لازم دهد.