عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه: فناوری و کارآفرینی حوزه را پویاتر می‌کند

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه عرصه فناوری ظرفیت بزرگی برای ارائه محتواست گفت: پویایی و گستردگی فعالیت حوزه با فناوری و کارآفرینی تقویت می شود.
آیت الله ابوالقاسم علیدوست در دیدار با رئیس،معاون فناوری و مشاوره حوزوی مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به حجم سودآوری برخی از کشورها از طریق فناوری اظهار کرد: اسلام به اصالت کار و نوآوری توجه دارد.
وی بر ضرورت ورود فناوری به عرصه محتوایی حوزه تاکید کرد و گفت: واقعیت این است که حوزه های علمیه باید به منابع نوین علم و فناوری را رصد و از آن به نحو احسن استفاده کنند.
رئیس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم با بیان اینکه هر نوع موازی کاری و پراکندگی فکر و عمل در ایجاد همراهی حوزه و دستاوردهای فناورانه را مضر ارزیابی کرد و گفت: برای انجام کار مهم به ویژه در عرصه علوم اسلامی نباید منتظر ورود همه اصحاب و توان افراد بود و پارک علم و فناوری و مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی می توانند به نوبه خود شروع کنند و تأثیرگذار باشند.
آیت الله علیدوست با تاکید براینکه عدم همراهی برخی متولیان امر دلیلی برای عدم انجام امور نیست، گفت: همواره باید به خاطر داشت که میان صفر و صد اعدادی وجود دارند. همچنین از کارهای هم عرض باید جداٌ اجتناب و از توان موجود به صورت متمرکز استفاده کرد.
وی با اشاره به وضعیت کنونی حوزه علمیه گفت: حوزه علمیه مانند کوهی است که برخی بر فراز و قله آن ایستاده اند. برخی در دامنه هستند و برخی در کوهپایه و برخی در دشت، در این میان افراد می توان یافت که در دامنه و نزدیک به قله هستند، این افراد، ظرفیت های خوبی برای کلید زدن کارهای بزرگ هستند و از این ظرفیت می توان کمال استفاده را برد
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: مدیریت کنونی حوزه علمیه ظرفیت بسیار خوبی برای ورود مباحث فناوری و نوآوری به حوزه علمیه دارد،.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با استقبال از ضرورت توسعه فقه فناوری در جامعه گفت: از آنجا که در وقف، وجود عین، معتبر است، برخی در وقف امور غیر عینی نکته گیری های فقاهتی دارند و البته از نظر ما مشکلی در وقف فناوری نیست به ویژه اگر مراد وقف حوزه های خدمت رسانی به فناوری مانند وقف مراکز و ساختمان برای تسهیل امور فناورانه باشد.

در بخش دیگری از دیدار، رئیس پارک علم و فناوری استان قم با تأکید بر کارآیی فناوری در عرصه زندگی بشر امروزی گفت: در این صورت علوم اسلامی به عنوان نسخه نجات بخش بشریت باید حضور و بروز فعالی در عرصه فناوری داشته باشد.
سید حسین اخوان علوی تلاقی پژوهش های حوزوی با فناوری را سبب توسعه محتوا و اشتغال زایی برای طلاب و روحانیون اعلام کرد و گفت: متاسفانه حوزه علمیه نیز مانند سایر بخش های حقیقی و حقوقی کشور با انقباض مالی مواجه است و نمی تواند با تمام توان به فکر توسعه ارزش ها باشد.
وی افزود: توسعه کارآفرینی و فناوری می تواند به برخورداری اقتصادی حوزه کمک کند.
در بخش دیگری از این دیدار صمیمانه، معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم ایجاد هم افزایی و تعامل میان حوزه علمیه و پارک علم و فناوری استان قم را ضروری دانست و گفت: لازم است برای همراهی و همکاری هدفمند و مفید حوزه و مباحث فناوری فکر اساسی کرد.
حمید رضا شوشتری پور با بیان اینکه حمایت اساتید و بزرگان حوزه علمیه از جمله آیت الله علیدوست می تواند به ایجاد و تقویت هم افزایی حوزه علمیه و پارک علم و فناوری استان قم کمک کند گفت: برگزاری همایش¬ها، هم اندیشی ها و رویدادهای تخصصی مشترک راه حل مناسبی برای توسعه فناوری و کارآفرینی در حوزه علمیه است.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین مرتضی حسینی کمال آبادی، مشاور حوزوی مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه در حوزه علمیه، طلاب نخبه و نوآور مستعدی وجود دارند گفت: پیشنهاد می¬شود تا با برگزاری همایش فقه فناوری زمینه بررسی فناوری های روزآمد با دیدگاه فقهی و حقوق اسلامی فراهم شود.