صعود دو پله ای استان قم به لحاظ برخورداری از شرکت های دانش بنیان


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان از صعود دو پله ای استان به لحاظ برخورداری در تعداد شرکت های دانش بنیان خبر داد.
بنابراین گزارش، استان قم با دو پله صعود از رتبه ۱۳ به رتبه ۱۱ ارتقا پیدا کرد.
رییس پارک علم و فناوری استان قم با اعلام و تایید این خبر اظهار داشت: استان قم در حال حاضر با برخورداری از ۶۰ شرکت دانش بنیان به رتبه۱۱ کشور دست یافته است.
سید حسین اخوان علوی با بیان اینکه این میزان با توجه به شاخص های جمعیتی استان اگرچه مطلوب نیست ولی حائز اهمیت و قابل قبول است گفت: با عنایت به اینکه وقتی ببینیم برخی استان های بزرگ و صنعتی کشور در این فهرست در رتبه های بعد از استان قم قرار دارند.
شایان ذکر است از میان۶۰ شرکت دانش بنیان موجود در استان قم، ۲۸ شرکت عضو پارک علم و فناوری استان قم است که ۱۰ شرکت آن واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد می باشند.