ششمین جلسه شورای علمی و فناوریِ پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد

ششمین جلسه شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری استان قم با حضور اعضای جدید برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، در ابتدای این جلسه رئیس شورا با بیان اینکه این نشست آخرین بار در سال ۹۳ برگزار شده بود گفت: علت اصلی ایجاد این وقفه ضرورت تغییر و تصویب اساسنامه جدید بوده است.
دکتر سید حسین اخوان علوی، با تاکید براینکه به لحاظ ساختار سازمانی این شورا بعد از هیات امنای پارک مهمترین رکن تصمیم گیری پارک های علم و فناوری محسوب می شوند اظهار داشت: شورای علمی و فناوری می تواند در بسیاری از تصمیم سازی های مهم فناوری و اجرایی پارک در سطح استان و وزارت خانه تاثیرگذار باشد.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه اکنون مهمترین مشکل پارک قم کمبود فضای استقرار است افزود: انتظار می رود اعضای استانی شورا در فراهم سازی و تملک بلوک های مجاور موجود نهایت همکاری و همراهی را داشته باشند.
در بخش دیگری از جلسه حمیدرضا فرج شوشتری پور، معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم به تشریح فعالیت ها و گزارش عملکرد پارک قم پرداخت و گفت: توسعه فناوری راه علاج رکود اقتصادی هر کشور است.
در پایان این نشست اعضای استانی شورای علمی و فناوری پارک با ابراز رضایت از تلاش های پارک علم و فناوری استان در ترویج و توسعه فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان بر لزوم حمایت همه جانبه استان از واحدهای فناور تاکید کردند.

گفتنی است اسامی اعضاء محترم دور جدید شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری استان قم که با حکم وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده اند به شرح ذیل است:
– جناب آقای مهندس احد جمالی، معاون سیاسی امنیتی استانداری قم
– جناب آقای مهندس سید حسن رضوی، رئیس محترم برنامه و بودجه قم
– جناب آقای دکتر سید حسین اخوان علوی، رئیس پارک علم و فناوری استان قم
– جناب آقای دکتر فراهانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه قم
– جناب آقای مهندس محمدرضا نادری زاد، مدیرعامل شرکت دانش بنیان اندیشه فناوری اطلاعات قرن (آفاق)
– جناب آقای حمید رضا شوشتری پور، معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم
– جناب آقای حمزه مظفری، مدیر مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان قم