برگزاری ششمین جلسه شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری استان قم


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، ششمین جلسه شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری استان قم با حضور اعضای جدید برگزار شد.
بنابراین گزارش،رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه این نشست آخرین بار در سال ۹۳ برگزار شده بود گفت: علت اصلی ایجاد این وقفه ضرورت تغییر و تصویب اساسنامه جدید بوده است.
سید حسین اخوان علوی به عنوان رئیس شورای علمی و فناوری با تاکید براینکه این شورا بعد از هیات امنای پارک مهمترین رکن تصمیم گیری سازمانی هر پارکی محسوب می شوند گفت:این شورا می تواند در بسیاری از تصمیم سازی های مهم فناوری و اجرایی پارک در سطح استان و وزارت خانه تاثیرگذار باشد.
رئیس شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه اکنون مهمترین مشکل پارک قم کمبود فضای استقرار است اظهار کرد: انتظار می رود اعضای استانی شورا در فراهم سازی و تملک بلوک های مجاور موجود نهایت همکاری و همراهی را داشته باشند.
در بخش دیگری از جلسه حمیدرضا فرج شوشتری پور، معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم به تشریح فعالیت ها و گزارش عملکرد پارک قم پرداخت و گفت: توسعه فناوری راه علاج رکود اقتصادی هر کشور است.
در پایان این نشست اعضای استانی شورای علمی و فناوری پارک با ابراز رضایت از عملکرد پارک در توسعه اقتصاد فناورانه و شرکت های دانش بنیان بر لزوم حمایت همه جانبه استان از واحدهای فناور تاکید کردند.
شایان ذکر است در دور جدید فعالیت شورای علمی و فناوری آقای سید حسین اخوان علوی (رئیس شورا)، آقای حمید رضا شوشتری پور( دبیر شورا) آقای حمزه مظفری( عضو شورا)، آقای دکتر فراهانی معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه قم( عضو شورا) آقای مهندس رضوی، رئیس محترم برنامه و بودجه قم( عضو استانی شورا)، آقای مهندس جمالی،معاون سیاسی امنیتی استانداری قم( عضو استانی شورا) با حکم وزیر محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعضای شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری استان قم برگزیده شده اند.