رئیس دانشگاه شهاب دانش مطرح کرد: توسعه مراکز علمی در گروی ایجاد رویکرد فناورانه است


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم،رئیس دانشگاه شهاب دانش با بیان اینکه تنها بستر رشد و تاثیرگذاری مراکز علمی و پژوهشی ایجاد رویکرد فناوری و کارآفرینی است، گفت: واقعا باید دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی درباره عملیاتی کردن مجموعه فعالیت ها و دستاوردهای خود فکری جدی کنند.
پروفسور مهدی کراری و هیأت همراه در دیدار با رئیس پارک علم و فناوری استان قم با تاکید براینکه پژوهش های دانشگاهی نباید در گوشه کتابخانه ها خاک بخورد اظهار کرد: دانشگاه شهاب دانش دارای ۷۰ عضو هیئت علمی تمام وقت و تعدادی از اساتید مدعو نخبه دانشگاه های معتبر تهران است.
وی افزود: بسیاری از نخبگان و فرهیختگان این دانشگاه توانایی توسعه طرح های فناورانه و ظرفیت کارآفرینی را دارند.
دکتر کراری با بیان اینکه سرنخ ماندگاری و توسعه مراکز علمی و دانشگاهی پیوند مناسب با جامعه علم و فناوری است گفت: ضرورت دارد هریک از موسسات و دانشگاه های سطح استان با ایجاد مراکز نوآوری و یا مرکز رشد بستر تبدیل ایده به ثروت را فراهم کنند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه دانشگاه شهاب دانش نمونه موفق یک مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی و خصوصی است گفت: به نظرم موسسات و دانشگاه های غیر دولتی ظرفیت و پتانسیل فراهم تری برای ورود به مباحث نوآوری و فناوری دارند.
سید حسین اخوان علوی کاربردی نشدن پژوهش های دانشگاهی را معضل جدی جامعه علم و فناوری بیان کرد و گفت: متاسفانه اکثر متولیان امر و سیاستگذاران پژوهشی کشور در فضای تولید پژوهش های اقتصاد محور و کاربردی رشد و نمو پیدا نکرده اند.
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران با تاکید براینکه رسالت بزرگ پارک های علم و فناوری عملیاتی کردن و کارآفرینی دستاوردهای علمی است افزود: ایجاد مراکز نوآوری و مراکز رشد در محیط های دانشگاهی می تواند به شناسایی و تبدیل ایده های فناورانه آنها کمک کند.
دانشگاه باید رشد فناورانه داشته باشند
وی با بیان اینکه مدیران و مسئولان دانشگاهی باید به سمت حمایت از استادان و دانشجویان نخبه و کارآفرین بروند گفت: دانشگاه ها باید از رویکرد آموزش محوری به سمت مهارت محوری و تولید فناوری روزآمد بروند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به اینکه بودجه پارک های علم و فناوری بسیار محدود است گفت: کل بودجه ۳۰ پارک علم و فناوری کشور با بودجه دانشگاه شهید بهشتی تهران برابری می کند.

اخوان علوی خواستار ورود موسسات و مراکز علمی غیر دولتی به مباحث علم و فناوری شد و گفت: در سال گذشته پارک علم و فناوری استان نزدیک به ۷ میلیارد تومان تسهیلات در قالب های مختلف به متقاضیان اعطا یا به منابع مالی ذیصلاح معرفی کرد.
وی با اعلام اینکه ۲۰ شرکت و واحد فناور پارک از معافیت های مالیاتی ویژه شرکت های دانش بنیان بهره مند شدند گفت: پارک در خصوص معافیت مالیات ارزش افزوده، خرید تجهیزات و صدور مجوزهای مورد نیاز و حمایت از شرکت های برای حضور در نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و… فعالیت های بسیاری انجام داده است.
رئیس پارک علم و فناوری با تاکید بر اینکه در پارک هیچ حمایت بلاعوض و رایگانی برای واحدهای فناور نداریم گفت: یکی از رسالت های مهم پارک آموزش واحدهای فناور برای ورود به بازار واقعی و آشنایی و با ترفندهای ریز و درشت بازار است.
شایان ذکر است، دانشگاه شهاب دانش با ابراز علاقه مندی برای ایجاد و راه اندازی مرکز نوآوری و یک مرکز رشد، خواستار انتقال تجربیات و ظرفیت های محتوایی و کارشناسی پارک به آن دانشگاه شد.