دومین هم اندیشی تخصصی مرکز رشد واحدهای فناور برگزار شد


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، دومین هم اندیشی تخصصی مرکز رشد واحدهای فناور در حوزه طب نوین و سنتی، لوازم پزشکی، گیاهان دارویی و علوم مرتبط برگزار شد.
بنابراین گزارش، در این هم اندیشی که با هدف هم افزایی، توسعه تجاری و بررسی مشکلات و مسائل مرتبط در این حوزه برگزار شد.
در این هم اندیشی موضوعاتی مانند چگونگی روند دریافت مجوزهای آموزشی فنی و حرفه ای برای گیاهان دارویی، ایجاد بازار مشترک، روش های افزایش فروش و ورود به بازار، مشکلات و موانع فروش، ایجاد موضوعات مشترک بین رشته ای و… بحث و بررسی شد.
شایان ذکراست این هم اندیشی به میزبانی واحد فناور طب عقیق و با حضور واحدهای فناور وشادارو، اکسیر بقای ستاره سعادت، دارو درمان شفا گستر پارسیان، راد اسطوره پارس لیان کویر، نانو پارس سبز و فاتحان علم کیمیای پارس برگزار شد.