بازدید مدیران فناوری اطلاعات شهرداری از پارکبه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، مدیرکل فاوا و مدیر پروژه شهر هوشمند شهرداری از پارک بازدید به عمل آوردند.
بنابراین گزارش، در ابتدا آقایان مهندس محمد حسینی، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری و مهندس یزدان پناه، مشاور و مدیر پروژه شهر هوشمند شهرداری طی نشستی با رئیس پارک علم و فناوری استان قم از فعالیت ها و دستاوردها و برنامه های آینده پارک مطلع شدند.
در این نشست دکتر سید حسین اخوان گفت: ورود مدیریت شهری به حوزه فناوری و فعالیت شرکت های دانش بنیان یک ضرورت غیر قابل انکار است.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم بر ضرورت راه اندازی مرکز رشد فناوری مدیریت شهری در شهرداری تاکید کرد و گفت: کلیه شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک آمادگی دارند، ظرفیت ها و برنامه های خود را برای اجرای طرح هوشمندسازی شهر به کار گیرند.
وی با بیان اینکه مجموعه شهرداری باید زمینه ورود شرکت های دانش بنیان در پروژه های مهم شهری را فراهم کند گفت: در این زمینه پارک می تواند پیشنهادهای خوبی برای برخورداری از امتیازات مزایده های شهری به ارایه دهد.
در ادامه این بازدید، مدیران شهرداری قم ابتدا از فعالیت ها و دستاوردهای شرکت دانش بنیان رسانه گستر بنیسی( سازنده بازی های رایانه ای) بازدید کرده و مقرر شد با رایزنی مدیر پروژه هوشمند زمینه همکاری میان سازمان فرهنگی و شهرداری و این واحد فناور فراهم شود و از سوی دیگر مدیرکل فاوای شهرداری قول داد تمام تلاش خود را برای ایجاد زمینه خرید محصولات شرکت رسانه گستر توسط اداره کل رفاهی شهرداری را به کار گیرد.
پایان بخش بازدیدهای مدیران شهرداری از واحد فناور جوامع و تدبیر سلام بود که در این بازدید، مهمانان ضمن استقبال از برنامه این واحدفناور، از تلاش خود برای کارسازی نصب و اجرای مجموعه خدمات شهری روی سایت این شرکت خبر دادند.