اجرای بیش از ۲۷۳ نفرساعت مشاوره شغلی


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، معاون فناوری با بیان اینکه ۱۰۰ نفر از دانشگاهیان استان قم از مشاوره شغلی بهره مند شدند گفت:  در مجموع ۲۷۳ نفر ساعت مشاوره شغلی و کارآفرینی به متقاضیان ارائه شد.

حمید رضا شوشتری با بیان اینکه پروژه مشاوره شغلی و کارآفرینی طی تفاهم نامه ای با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم انجام شد گفت: بر این اساس در مرحله نخست طی یک دوره ۶ماهه با تشکیل دفتر کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی در محل دانشگاه جامع علمی کاربردی توانستیم با برخورداری از مشاوران صاحب نظر استان مشاوره های شغلی عمومی و تخصصی برگزار کنیم.

وی با اعلام اینکه ۶۵ نفر مرد و ۳۵ نفر زن از مشاوره شغلی کلینیک استفاده کرده اند گفت: %۷۵ افراد مشاوره­گیرنده در مقطع تحصیلی کاردانی و ۲۴% در مقطع تحصیلی کارشناسی و ۱% کارشناسی ارشد تحصیل می کردند و یا فارغ التحصیل شده ­اند.

معاون فناوری پارک علم و فناوری استان قم با اشاره به اینکه در طول اجرای برنامه دو کارگاه هم موضوع برگزارشد، بیان کرد: در طی اجرای این پروژه کارگاه انتقال تجربه با حضور پیشکسوت و کارآفرین برجسته حوزه صنعت، جناب آقای آقاجانی با هدف الگویابی و آشنایی با راه اندازی کسب و کار موفق و کارگاه آشنایی با پارک علم وفناوری با هدف آشنایی با خدمات و مزایای استقرار در پارک برگزار شد

 

 

 

شوشتری پور در خصوص زمینه های مشاوره و هدایت های شغلی گفت: ایده یابی، تامین منابع مالی، مشاوره امور مالی،حسابداری،مالیات، بیمه، راهنمای ثبت شرکت و ثبت برندروش های راه اندازی کسب و کارجدید، مشاوره تامین منابع انسانی، مشاوره اخذ مجوزهای کسب و کار، مشاوره بازاریابی و و تبلیغات، نحوه نگارش طرح کسب و کار، توسعه و بهبود کسب کارداخلی و بین المللی و ثبت اختراع موضوعات اصلی مشاوره شغلی در کلینیک بوده است.

معاون فناوری پارک با اشاره به اینکه دانشجویان رشته ITبا تعداد ۲۱ نفر بیشترین مشاوره را از مشاوران دفتر کلینیک دریافت کردند گفت: در این مدت دانشجویان و یا فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع کاردانی۶۷ نفر، کارشناسی ۳۲ نفر و کارشناسی ارشد یک نفر از خدمات مشاوره شغلی و کارآفرینی بهره بردند.

شوشتری پور با بیان اینکه بیش از ۱۶۰ نوع مراجعه در زمینه های مشاوره و هدایت شغلی داشتیم افزود:جالب است بدانید که بیشترین مراجعه در خصوص دریافت مشاوره برای راه اندازی کسب و کارهای جدید با ۴۶ مورد بوده و مواردی مثل چگونگی تامین منابع مالی تنها ۴ مورد می باشد.

وی با بیان اینکه مرحله نخست فعالیت دفتر کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی تجربه موفق و مفیدی بوده است گفت: کاربردی سازی پژوهش های دانشگاهی و پرورش ایده برای ورود به بازار تنها با همکاری و هم افزایی مراکز دانشگاهی با مجامع علم و فناوری امکان پذیر است و گریزی از آن نیست.

مدیر مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی با ابراز خرسندی از همکاری با دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان قم گفت: خوشبختانه با توجه به رویکردهای نو و خوبی که در میان مدیران دانشگاه وجود دارد، همکاری دوجانبه در قالب ایجاد کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی نمونه بسیار خوب و ارزنده ای از همکاری و هم افزایی مراکز علم و فناوری بود.