امضای تفاهم نامه همکاری میان پارک قم و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم


امضای تفاهم نامه همکاری میان پارک و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی دانشجویان باید انگیزه کافی برای تحصیل داشته باشند گفت: فاصله میان علم و فناوری دانش را ناکارآمد و منزوی می کند.
دکتر محمد نادری در بازدید از پارک،با اشاره به اینکه کاربردی کردن دانش روز  از جمله وظایف ذاتی دانشگاه جامع علمی کاربردی است اظهار کرد: سوق دادن علم به مهارت از اهداف و مهم برنامه های دانشگاه است.

وی با ابراز تاسف از فاصله گرفتن دانشگاهیان با مباحث مهارت افزایی و فناوری گفت: مراکز علم و فناوری باید با برگزاری تورهای مجازی جامعه دانشگاهی را با توسعه فناوری وکارآفرینی آشنا کرده و ارتباط دهند.

رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی با تاکید براینکه کاملا به محور و اهداف فعالیت پارک اعتقاد داریم افزود: در برنامه­ های مهم دانشگاه جامع علمی کاربردی فرایند مسیر شغلی وجود دارد که یکی از زنجیره های اصلی آن ارتباط با برنامه های پارک علم و فناوری است.

دکتر نادری با ابراز خرسندی از همکاری مشترک با پارک در راه اندازی و فعالیت پروژه کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی گفت: بدون شک این پروژه باید با قوت و قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.

در ادامه این نشست، رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه پارک ارتباط خوبی با جامعه پیدا کرده است گفت: بیش از ۱۰۰ برنامه رادیویی و تلویزیونی و تولید اخبار متعدد و متنوع در خبرگزاری ها و مطبوعات در سال های اخیر در خصوص فعالیت های پارک انجام شده است.

دکتر سید حسین اخوان علوی با انتقاد از بی توجهی و دوری دانشگاه ها با فرایند توسعه و فناوری گفت: در حال حاضر نگاه و رویکرد استان در خصوص مباحث فناوری مطلوب نیست و باید این رویکرد تغییر اساسی پیدا کند.

وی با تاکید براینکه سرنوشت مختوم و محتوم جامعه دانشگاهی توجه به توسعه علم و فناوری است گفت: در اهمیت اقتصاد دانش بنیان همین بس که در حوزه صنعت برای ایجاد یک شغل حدود ۳۰۰ میلیون و در حوزه فناوری کمتر از ۳۰ میلیون تومان هزینه نیاز است.

شایان ذکر است، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم و هیئت همراه از دو واحد فناور جوامع تدبیر سلام و مانا هوش دانش آزما بازدید به عمل آورد و در پایان تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه جامع علمی کاربردی و پارک علم وفناوری استان قم امضا شد.