برگزاری تور فناوری پارک فناوری پردیس


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، تور فناوری پارک فناوری پردیس با حضور ۴۰ تن از اعضای واحدهای فناور مستقر در پارک برگزار شد.

بنابراین گزارش، این تور با حضور نمایندگان واحدهای فناور پارک در امور موسسات، مرکز رشد واحدهای فناور و مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی با هدف آشنایی با آخرین فعالیت ها و دستاوردهای پارک فناوری پردیس و با محوریت برگزاری نشست مشترک و دو جانبه شرکت­های حوزه سلامت دو طرف و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پارک فناوری پردیس برگزار شد.

در این بازدید، واحدهای فناور حوزه سلامت پارک قم ضمن آشنایی با فعالیت شرکت های همکار خود در پارک پردیس توانمندی ها و دستاوردهای خود را طی گزارشی در نشست مشترک ارایه کردند.

در ادامه، نشست B2B میان واحدهای فناور حوزه سلامت و فراورده های دارویی برگزار شد و هر واحد فناور به صورت رو در رو در خصوص راهکارهای افزایش همکاری و هم افزایی و انتقال تجربه گفتگو و تبادل نظر کردند.

در بخش دیگری از این تور فناوری، سایر واحدهای فناور از نمایشگاه دستاوردهای پارک فناوری پردیس بازدید به عمل آوردند.

در پایان این تور فناوری، نمایندگان واحدهای فناور پارک قم در دو گروه تخصصی جداگانه از دو شرکت پویش دارو و شرکت ارایه دهند اپلیکیشن های کاربردی و سرگرم کننده بازدید به عمل آورده و در خصوص نحوه فعالیت و راز و رمز موفقیت های آنها بحث و تبادل نظر کردند.