درخواست های شرکت های دانش بنیان استان قم را با جدیت پیگیری می کنیم


رئیس امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید براینکه درخواست های شرکت های دانش بنیان استان قم را پیگیری می کنیم گفت: بیش از ۱۰۰۰ شرکت فناور متقاضی دریافت مجوز دانش بنیان هستند.

جناب آقای دکتر سید محمد رضا صاحبکار خراسانی فرایند داوری و دریافت مجوز دانش بنیانی کار ساده ای نیست گفت: این درحالی است که شرکت هایی که قبلا این مجوز را دریافت کرده اند باید برای تمدید استانداردهای لازم و روزآمدی ایده خود را حفظ کنند.

وی با تاکید براینکه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مرتبا به روز رسانی و ارتقا پیدا می کند گفت: حمایت از شرکت های فناور و توسعه اقتصاد دانش بنیان نیاز به رویکرد و فعالیت عملیاتی و گفتگو رو در رو با صاحبان ایده و فناور دارد.

 وی با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار شرکت متقاضی دانش بنیانی بوده اند گفت: از این تعداد تاکنون ۳۹۱۷ شرکت شرایط دانش بنیان شدن را پیدا کرده اند.

رئیس امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید براینکه باید برای تعاریف مرتبط با علم و فناوری تعابیر و تعاریف دقیق تعیین کرد گفت: از نظر ما شرکت هایی عنوان HI-TECH دارند که فعالیت و عملکردشان مبتنی بر تحقیق و توسعه باشد.

دکتر صاحبکار خراسانی با بیان اینکه ارزیابی شرکت ها برای دست یابی به مجوز دانش بنیان با گروه های تخصصی صورت می گیرد گفت: در فرایند داوری شرکت های متقاضی تنها شرکت هایی که بتوانند حداقل به سطح ۳ دست پیدا کنند شانس دانش بنیان شدن دارند.

وی با اعلام اینکه در ارزیابی مجدد شرکت های دریافت کننده  گواهی دانش بنیان، بیش از ۸۰۰ شرکت لغو مجوز شده اند گفت: تنها شرکت هایی می توانند دانش بنیان بشوند و یا دانش بنیان بمانند که استانداردهای لازم را کسب کرده و به روز شوند.

رئیس امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ادامه به مزیت های استقرار در پارک های علم و فناوری اشاره کرد و گفت: شرکت هایی که در پارک مستقر باشند از لحاظ معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه تامین اجتماعی از مزیت های بیشتر و متنوع تری برخوردارخواهند شد.

دکتر صاحبکار با اعلام این مطلب که تسهیلات خدمت مقدس سربازی مختص شرکت های دانش بنیان نیست گفت: این مزیت شامل اجرای پروژه های فناورانه به عنوان جایگزین خدمت و سربازی امریه در شرکت های دانش بنیان قابل انجام است.

وی با بیان اینکه ۱۱۰ عنوان بسته حمایتی از شرکت های دانش بنیان تعریف شده است گفت: ارزیابی و داوری ایده و محصولات فناورانه کار ساده ای نیست و نیاز به سعه صدر و دقت فراوانی دارد تا کمترین اشتباه در پذیرش یک ایده صورت بگیرد.