برگزاری نخستین کارگاه حضوری- مجازی دوره جامع حقوق کسب و کار در پارک علم و فناوری استان قم


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، این کارگاه  را  25 نفر به صورت حضوری و ۱۰ نفر از مدیران واحدهای فناور برای نخستین بار و در تجربه ای موفقیت آمیز،از طریق سایت در نظر گرفته شده،به صورت مجازی دنبال کردند.

بنابراین گزارش،در جلسه اول سلسله کارگاه های جامع حقوق کسب و کار، دکتر محمد حسین مرادی،مدیرعامل واحد فناور مرکز حقوق پارس آرا،  اصول و نحوه نگارش حرفه ای در قراردادها را تشریح و بررسی کرد.

شایان ذکر است در ادامه دوره های آموزشی جامع حقوق کسب و کار، عناوینی مانند:انواع عقود و قراردادها (فروش، اداره کار، بازاریابی، اجاره قانون حاکم بر قراردادها، جایگاه توافقات خصوصی بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قوانین امری و قراردادهای خصوصی،نحوه تنظیم قرارداد فروش، اجاره، اداره کار و …،اصول اختصاصی تنظیم قراردادها (شروط ضمن عقد)،داوری و حل و فصل اختلافات در قراردادها، با همین شیوه آموزی و به صورت حضوری- مجازی تبیین و بررسی خواهد شد.