پارک علم و فناوری استان قم و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تفاهم نامه همکاری امضا کردند


 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، تفاهم نامه همکاری بین پارک و علم و فناوری دانشگاه تهران به سرپرستی عباس زارعی هنزکی (رئیس پارک) و پارک علم و فناوری استان قم به سرپرستی سید حسین اخوان علوی (رئیس پارک)، روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به امضا رسید.

اهداف این تفاهم نامه در سه بند توسعه همکاری در زمینه‌های علمی و فناوری و سایر موارد مورد علاقه طرفین، توسعه و تقویت زیست بوم فناوری در استان‌های قم و تهران و تبادل تجربیات و هم افزایی در حمایت از واحد‌های فناور عضو دو پارک تبیین شد.

از زمینه‌های همکاری طرفین میتوان به معرفی متقابل شرکت‌های عضو دو پارک برای استقرار موقت بدون عضویت با پرداخت اجاره در چارچوب امکانات، شرایط، و ضوابط طرفین، کمک به بهره مندی شرکت‌های عضو هر یک از دو پارک از خدمات و مزایای صندوق‌های مالی و اعتباری طرفین در چارچوب ضوابط و مقررات صندوقها،  معرفی شرکت‌های عضو به منظور عضویت در شبکه‌های تخصصی ایجاد شده توسط طرفین، حضور مشترک شرکت‌های عضو هر یک از دو پارک در نمایشگاه‌ها و فن بازار‌های مرتبط، همکاری در ارائه خدمات علمی، تخصصی و آزمایشگاهی به شرکت‌های عضو، همکاری در بازاریابی، عرضه و فروش محصولات و فناوری‌های شرکت‌های عضو اشاره کرد.

گفتنی است؛ مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت ۵ سال خواهد بود که با موافقت طرفین قابل تمدید خواهد بود.