امضاء تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه فنی و حرفه‌ای دخترانه استان قم


اولین چندرسانه ای پارک علم و فناوری استان قم