پیام ویدئویی دبیرکل ASPA به مناسبت فرارسیدن هفتمین سال‌روز تأسیس پارک علم و فناوری استان قم


پیام ویدئویی دکتر سانکوک وون دبیرکل ASPA به مناسبت فرارسیدن هفتمین سال‌روز تأسیس پارک علم و فناوری استان قم