کارخانه نوآوری در قم راه اندازی می شود


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، کارخانه نوآوری با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد زیست بوم نوآوری و کارآفرینی در قم راه اندازی می شود.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم با بیان اینکه تفاهم نامه سه جانبه ایجاد و راه اندازی کارخانه نوآوری استان قم به امضا رسیده است گفت: این تفاهم بین سه مجموعه پارک علم و فناوری استان قم، دانشگاه ادیان و مذاهب و مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسیده و به زودی اجرا می شود.
دکتر سید حسین اخوان علوی با اشاره به اهداف اساسی راه اندازی کارخانه نوآوری در استان قم گفت: توسعه اقتصاد دانش بنیان، ایجاد و توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، افزایش سهم تولید و خدمات دانش بنیان، ارتقای بهره وری اقتصادی، کارآفرینی و بهره مندی از ظرفیت های علمی و فناوری کشور از مهمترین اهداف راه اندازی کارخانه نوآوری در هر استان می باشد.

وی با تاکید براینکه راه اندازی کارخانه نوآوری به رشد و توسعه شتاب دهنده ها و استارتاپ ها و در نهایت به رشد و گسترش اشتغال و کارآفرینی دانش بنیان کمک شایانی خواهد کرد گفت: با توجه به مفاد تفاهم نامه دانشگاه ادیان و مذاهب در فاز اول حدود یک هکتار از اراضی سایت خود را در اختیار این پروژه گذاشته است.
اخوان علوی با طرح این نکته که کارخانه های نوآوری بهترین فرصت و مدل تبدیل ایده های نو به ثروت هستند گفت: در کارخانه نوآوری همه استارتاپ‌ها دور هم جمع می‌شوند؛ در واقع روند شکل‌گیری استارتاپ‌ها در این کارخانه تسهیل می‌شود. ضمن اینکه معمولا هر نوع استارتاپی می‌تواند به کارخانه نوآوری بیاید و هیچ ‌گونه محدودیت و دسته بندی وجود نخواهد داشت

کارخانه نوآوری، زمینه ساز اشتغال دانش بنیان
 اخوان علوی با بیان ایکه مدت این تفاهم نامه ۱۰ سال شمسی است گفت: برنامه های اجرایی این تفاهم نامه را نمایندگان عضو کارگروه های مشترک پیگیری خواهند کرد.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم، با اشاره به اینکه فضای استقرار کارخانه نوآوری براساس تفاهم نامه قابل افزایش و توسعه خواهد بود گفت: دانشگاه ادیان با نگاهی کاملا آینده نگرانه و هوشمندانه ضمن حمایت از این طرح، قرار است ضمن اجرای عملیات عمرانی، تمام زیرساخت های فیزیکی لازم را برای توسعه کارخانه به کار بگیرد.
وی با بیان اینکه براساس توافق نامه زمان ساخت و اتمام پروژه عمرانی فاز اول تا پایان سال ۹۹ خواهد بود گفت: پس از اتمام عملیات عمرانی هر فاز از پروژه کارخانه نوآوری را در قالب قرارداد اجاره حداقل به مدت ۱۰ سال به پارک واگذار خواهد شد.

اخوان علوی با اعلام اینکه مدیریت کارخانه نوآوری و ساختمان های اداری آن برعهده پارک علم و فناوری استان قم گفت: پارک بعد از تحویل ساختمان های کارخانه مدیریت کار را برعهده خواهد گرفت و با مشارکت کارگروه همکاری برنامه ها را راهبری خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه وظیفه اصلی پارک در کارخانه نوآوری توسعه زیست بوم نوآوری از طریق ایجاد و استقرار شتاب دهندها، استارتاپ ها، شرکت های نوپا و سایر نهادهای زیست بوم خواهد بود گفت: مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در زمینه حمایت و مشارکت در تامین مالی جهت ایجاد و راهبری کارخانه نوآوری، حمایت از توسعه شرکت های دانش بنیان و فناوری های نوین در استان و حمایت از توسعه شتاب دهنده ها و استارتاپ های استان فعالیت خواهد کرد.
یادآور می شود براساس آمار اعلام شده مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال حاضر کارخانه نوآوری آزادی با ۱۸۰۰۰ مترمربع فضا و کاربری ۲۵۰۰ مترفعال و ۵ کارخانه نوآوری در حال راه اندازی در سطح استان ها وجود دارد.