فضای شهری باید براساس ظرفیت های فناوری ها بومی شکل بگیرد


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم،مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری قم گفت: ظرفیت های فناوری بومی می تواند علاوه بر زیبا سازی بومی شهر به بهره وری اقتصادی استان کمک کند.

مهندس سید محمد موسوی در بازدید از پارک علم و فناوری استان قم گفت: طرح ها و المان شهری باید حاصل ایده ها و طرح های نوآورانه نخبگان و شرکت های دانش بنیان باشد.

وی با تاکید براینکه باید فضای شهری حاوی نکات آموزنده و محتوای بومی باشد گفت: لازم است توانمندی ها و ظرفیت های واحدهای فناور در فیزیک و محتوای المان شهری بروز پیدا کند.
شهرداری ۳۱۲ نوع وظیفه سازمانی دارد

وی با بیان این مطلب که شهرداری ها به شدت درگیر کارهای روزمره و مناسبتی هستند گفت: در طول سال حدود ۱۶۰روز مناسبتی داریم که به شدت زمان بر و فرسایشی است.
مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری قم با طرح این مطلب که بوستان های ما باید مانند یک مدرسه عمل کنند گفت: مراکز علم و فناوری باید در تولید محتوا و توسعه فناورانه فضای شهری همراه ما باشند.
موسوی از راه اندازی ۵ بوستان موضوعی خبرداد و گفت: در حال حاضر بوستان فیزیک، بوستان حروف و اعداد راه اندازی شده و درصدد راه اندازی بوستان انرژی، نجوم و هوش و کنجکاوی هستیم.
وی با تاکید براینکه باید توانمندی های شرکت های فناور درک و حمایت شود گفت: لازم است اقدامات عمرانی براساس ظرفیت های فناوری بومی شکل بگیرد.
لزوم توجه مدیریت شهری به فناوری

رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز با بیان اینکه طرح ها و ایده های فناوران می تواند فضای شهری را عمیق و زیبا کند گفت: فصل مشترک همکاری و تبادل ایده و طرح میان شهرداری قم و پارک علم و فناوری وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

دکتر سید حسین اخوان علوی با تاکید براینکه باید همکاری و تعامل سازمان زیباسازی با پارک تقویت شود گفت: در این زمینه می توان با انعقاد یک تفاهم نامه همکاری جامع تمام مسائل و نیازهای مشترک را شناسایی، رصد و اجرایی کرد.

در ادامه، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم از واحد فناور زیست پاک آرمان شهر آرا(زیپاک) با ایده محوری شبکه جمع آوری زباله در بسترIOTبازدید کرد و در جریان فعالیت ها و مزایای کاری این شرکت قرار گرفته و راه های توسعه همکاری ها با شهرداری قم بررسی شد.