نشست هم‌اندیشی مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد


نشست مشترک مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و پارک علم و فناوری استان قم با هدف بررسی عملکرد و برنامه‌های آتی مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی به میزبانی پارک علم و فناوری استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، در آغازین روزهای سال ۱۴۰۰ جلسه ارائه گزارش عملکرد و برنامه ریزی برای توسعه کمی و کیفی مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی با حضور دکتر نایینی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، دکتر اخوان علوی رییس پارک علم و فناوری و دکتر ترابی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی در محل پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد.
در این نشست دکتر ترابی خلاصه ای از گزارش عملکرد، چگونگی جذب و حمایت از واحدهای فناور در مرکز رشد، نیازها و چالش های موجود و برنامه های توسعه ای این مرکز رشد ارائه کرد. دکتر نایینی مقررات، سیاست ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ایجاد و راه اندازی مراکز رشد و حمایت از ایده های دانش بنیان و فناورانه در این بخش را تشریح نمود. بنا بر اظهار ایشان مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی قم با جذب و حمایت از برخی ایده ها و طرح های فناورانه توانسته است در توسعه کشاورزی مبتنی بر علم و دانش نقش موثری داشته باشد.
دکتر اخوان علوی نیز با تأکید بر نقش محوری کشاورزی دانش بنیان در استقلال و امنیت غذایی کشور، وضعیت مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی را در جذب و حمایت از ایده ها و طرح های فناورانه مطلوب ارزیابی کرد. ایشان پیگیری های پارک علم و فناوری را برای افزایش سرانه حمایت از واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری و از جمله مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد. بنا بر اعلام ایشان پارک علم و فناوری رایزنی هایی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حمایت از توسعه کمی و کیفی مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی نیز داشته است.