امروز مراکز علم و فناوری خط مقدم نظام هستند


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، در بازدید جمعی از اساتید و مدیران دانشگاه افسری امام حسین(ع) بر اهمیت مراکز علم و فناوری در حفظ و تثبیت نظام تاکید شد.
در این بازدید محسن شاه رضائی مدیرکل دفتر الگوسازی و تکریم بنیاد ملی نخبگان کشور با بیان اینکه امتیاز مهم پارک علم و فناوری وجود نیروهای کارآمد جوان است گفت: در دوران دفاع مقدس هم این خلاقیت و جسارت نیروهای جوانان رزمنده بود که دشمن را زمین گیر و ناکام کرد.

وی با تاکید براینکه دشمنان نظام از قدرت علمی و نرم افزاری جوانان ایرانی هراس دارند افزود: دشمن امروز خوب می داند که اگر خلاقیت و فناوری جوانان را نشانه نرود دیگر قدرت مقابله نظام را نخواهد داشت.
شاه رضایی با بیان اینکه نگاه صرف نظامی به سپاه کمال بی انصافی است گفت: سپاه ماموریت حفاظت از انقلاب اسلامی را برعهده دارد و یکی از مهمترین راه های حفظ نظام توجه به مقولات علم و فناوری بومی و داخلی است.

مدیرکل دفتر الگوسازی و تکریم بنیاد ملی نخبگان کشور با بیان اینکه سپاه می تواند در ایجاد یک بازار بزرگ فناوری موثر واقع شود گفت: راه اندازی یک پارک علم و فناوری شایسته برای دانشگاه امام حسین از برنامه های مهم است که برخورداری از تجارت و توانمندی های پارک قم می تواند ما را در این راه به نحو احسن یاری کند.
در بخش دیگری این بازدید، رئیس پارک علم و فناوری استان قم با تاکید براینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک رهبر اقتصادی نقش موثری در ایجاد بازار بزرگ در حوزه علم و فناوری می تواند داشته باشد گفت: بخش اقتصادی سپاه عنصر کلیدی اعتماد سازی در بازار فناوری است.
دکتر سید حسین اخوان علوی، با اشاره به اینکه پارک ها نباید به شهرک صنعتی تولید تبدیل شوند گفت: حوزه اصلی مراکز علم و فناوری ظرفیت های علمی و پژوهشی با رویکرد ایجاد محصولات  فناوری ها روزآمد است.
این بازدید با حضور ۵ تن از اساتید و مدیران حوزه دفاعی دانشگاه افسری امام حسین(ع) انجام شد و ۳ واحد فناور دانش بنیان، مانا هوش دانش آزما، زیپاک و با سلام و صندوق پژوهش و فناوری کریمه اهل بیت (ع)دستاوردها و توانمندی های خود را معرفی کردند.