دکتر شوشتری پور، مشاور رئیس در امور تجاری سازی فناوری و نوآوری پارک شدبا حکم رئیس پارک علم و فناوری استان قم، دکتر حمیدرضا شوشتری پور، مشاور رئیس در امور تجاری سازی فناوری و نوآوری پارک شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان قم، دکتر خیرالله رهسپار فرد در ابتدای نشست هیئت رئیسه پارک از خدمات شایسته دکتر شوشتری پور در سمت معاونت فناوری پارک تقدیر کرد.
در متن حکم ابلاغی ایشان به عنوان مشاور رئیس در امور تجاری سازی فناوری و نوآوری آمده است:
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی در حوزه فناوری، به موجب این حکم به مدت یک‌سال به سمت «مشاور رئیس در امورتجاری‌سازی فناوری و نوآوری» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با ایجاد شبکه‌ای مبتنی بر تعامل سازنده با سایر کنش‌گران زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان و هم‌فکری و هم‌افزایی مستمر با صاحب‌نظران و همکاران بخش‌های مختلف این پارک، نسبت به ارائه راهکارهای علمی و راهبردهای عملیاتی درخصوص پایش و بهبود فرآیند تجاری‌سازی فناوری و ارتقاء کیفی اجزاء مختلف آن در حوزه‌های مختلف یعنی ارزیابی بازار، طراحی محصول، مهندسی تولید، مدیریت دارایی‌های فکری و حقوق معنوی، تکوین استراتژی بازاریابی، تامین سرمایه و آموزش نیروی ماهر شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان قم اهتمام کامل داشته باشید.

توفیق جنا‌ب‌عالی در خدمت به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق رسالت ذاتی پارک علم و فناوری استان که تسهیل حداکثری مسیر توسعه و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه استان است را از خداوند متعال مسألت دارم.
گفتنی است، دکتر حمید رضا شوشتری پور به مدت ۵ سال خدمات شایسته و ارزشمندی را در عرصه مدیریت زیست بوم فناوری استان بویژه در شکل گیری، تقویت و توسعه حوزه فناوری پارک علم و فناوری ایفاکرد و دکتر ندری عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان قم از تاریخ ۲۲ اسفندماه سال جاری جایگزین ایشان شد.