با اعلام وزارت علوم؛ پارک علم و فناوری استان قم به سطح دو ارتقا پیدا کرد


 رئیس پارک علم و فناوری قم از ارتقای پارک این استان به سطح دو خبر داد.

دکتر رهسپار فرد گفت:  کارگروه نظارت و ارزیابی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم پس از بازدید میدانی و ارزیابی مستندات ارائه شده، ارتقاء پارک علم و فناوری استان به سطح دو را تصویب و ابلاغ کرد.

وی افزود: این موفقیت، نتیجه بیش از یک دهه تلاش متعهدانه همکاران پارک علم و فناوری استان است که مطمئناً بدون راهبری و حمایت‌های معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  همراهی نهادهای استانی  میسر نبود.

رئیس پارک علم و فناوری استان قم خاطر نشان کرد: تعداد مراکز رشد، فضای استقرار، طرح‌های جامع عمرانی، برنامه کاری کسب و کار پنج ساله آینده پارک و مراکز رشد وابسته، ساختار سازمانی مصوب، گزارش ارزیابی عملکرد مناسب، برنامه مدون توسعه فناوری در زمینه آمایش سرزمین و نقش منطقه‌ای پارک‌های علم و فناوری در گسترش اقتصاد دانش‌بنیان استان مربوطه از جمله شاخص‌های لازم در ارتقای سطح پارک‌های علم و فناوری به سطوح بالاتر است.