کنش‌گران زیست‌بوم نوآوری و فناوری استان قم


فهرست کنش‌گران زیست‌بوم نوآوری و فناوری استان قم

 

 

 

  • مراکز خلاقیت و شکوفایی
    مرکز خلاقیت و شکوفایی دانشگاه حضرت معصومه(س)
    مرکز خلاقیت و شکوفایی پارک علم و فناوری
    مرکز خلاقیت و نوآوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای