کارگاه توانمندسازی فناوران
رویداد شتاب حوزوی - ایده‌پردازی و کارآفرینی در علوم اسلامی و معارف دینی

Membership

راهنما و فرم عضویت در پارک علم و فناوری استان قم و مراکز رشد تابعه

statistics

آمار شرکت‌های عضو پارک و مراکز رشد تابعه و شرکت‌های دانش‌بنیان

Members

اطلاعات شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری استان قم و مراکز رشد تابعه

Rules & Instructions

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پذیرش در پارک و مراکز رشد

Qom Province Science and Technology Park at a Glance

استقرار و پشتیبانی
توسعه فناوری محصول
تجاری‌سازی و توسعه بازار
مشاوره‌ای و آموزشی
مالی و اعتباری
مزایا و معافیت‌های قانونی

پارک علم و فناوری استان قم در یک نگاه

0 تعداد کل شرکت‌های تحت پوشش
0
شرکت‌های امور موسسات
0
شرکت‌های مرکز رشد علوم انسانی و اسلامی
0 شرکت‌های مرکز رشد جامع

سازمان‌ها، نهادها، و شرکت‌های همکار