ثبت نام دوره آموزشی کمک‌های اولیه (ویژه فناوران عضو)