فراخوان ثبت نام جشنواره شتاب ملی


shetab sabok
به منظور ثبت نام در جشنواره شتاب ملی، لطفا ابتدا شیوه نامه پیوست را به دقت مطالعه کرده، سپس فرم ثبت نام را پس از تکمیل به آدرس ravabet.qomstp@gmail.com ایمیل کنید و CD یا DVD حاوی فایل تصویری ایده های خود را به آدرس: قم، پردیسان، بلواردانشگاه، ابتدای بلوار مولوی، پارک علم و فناوری استان قم، واحد روابط عمومی و روابط بین الملل، کدپستی ۳۷۴۹۱۱۳۹۱۶ارسال کنید. ضمنا حتما روی CD/DVD های ارسالی خود عنوان طرح، صاحب ایده و جشنواره شتاب را قید کنید.

نکته: ایده های مطرح شده باید فناورانه بوده و از قابلیت تجاری سازی برخوردار باشند.

ایده پردازان ملزم به تهیه و ارسال ویدئو کلیپ ۳ دقیقه ای با ضوابط زیر می باشند.
۱- ویدئو کلیپ ارسالی باید ارائه ای از MVP تهیه شده توسط ایده پرداز باشد.
۲- ویدئو کلیپ ارسالی حداکثر ۳ دقیقه باشد.
۳- استفاده از موزیک متن در ویدئو کلیپ مجاز نمی باشد.
۴- زبان مورد استفاده تمام ویدئو کلیپ باید فارسی یا انگلیسی باشد.
۵- ویدئو کلیپ به فرمت MP4، FLV و MPEG ارسال شود.
۶- حداکثر حجم مجاز ویدئوکلیپ ارسالی ۱۰ مگابایت می¬باشد.

بدیهی است ویدئو کلیپ های خارج از موارد فوق مورد ارزیابی قرار نمی گیرند.

دریافت شیوه نامه و فرم ثبت نام (PDF) دریافت شیوه نامه و ثبت نام (WORD)