جشنواره ایده‌های فناورانه (فنی و مهندسی)


جشنواره ایده‌‌های فناورانه(فنی و مهندسی)

  • (صرفا استان قم)
  • 0912XXXX
  • 3281XXXX
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, rar, zip, mp4, mpg.
      1. تصویر پرسنلی (3*4) 2. تصویر مدارک شخصی (کارت ملی و شناسنامه) 3. تصویر مدرک تحصیلی/کارت دانشجویی 4. تصاویر مربوط به طرح/ایده/محصول 5. تصویر سایر مدارک(ثبت اختراع/پتنت، مجوزهای مربوطه و هر سندی که به ارزیابی بهتر ایده کمک می‌کند.)